Kultura | rozrywka | edukacja

Literackie spacery po Jasielszczyźnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę „Tu mieszkam i tworzę” z cyklu Literackie spacery po Jasielszczyźnie.

Zapowiedź wydarzenia

Literatura to niematerialny przedmiot kultury, element życia i istotny czynnik kulturotwórczy często niedoceniany i deprecjonowany. Intensywne życie literackie, inwestowanie w kulturę i korzystanie z jej oferty, świadczy o poziomie środowiska lokalnego. Wystawa ma na celu przybliżenie sylwetek twórców, którzy tę kulturę tworzą.

Cykl wystaw, jakie są zamiarem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle to Literackie spacery po Jasielszczyźnie. Prezentować na nich będziemy twórców literatury pięknej.

Wystawa „Tu mieszkam i tworzę” stanowi fragment literackiej mapy regionu. Cechą klasyfikacyjną było miejsce urodzenia i zamieszkania. W kolejnych prezentować będziemy twórców, którzy z różnych powodów odwiedzili bądź mieszkali czasowo na tej ziemi lub tu się urodzili, ale obecnie mieszkają poza granicami powiatu jasielskiego. Zdjęcia osób pochodzą od samych twórców, oraz z archiwum MBP w Jaśle.

Wybrani twórcy uprawiają rozmaite gatunki literackie. Sporą grupę stanowią poeci ludowi. Należą do nich: M. Bielamowicz, K. Bielech, J. Gałuszka, M. Homlak, K. Pilch, B. Rodak, M. Tomasik, J. Wróbel. Poezja ludowa określana jest jako piśmiennictwo samorodne i amatorskie, zdominowane przez ustny obieg słowa. Jej historia potwierdza przewagę funkcji użytkowych nad estetycznymi. Wyróżnia się w niej zjawiska magiczno – rytualne, religijne, moralizatorskie oraz rodzinno-domowe. W swej prostej kontemplacji przekazuje podstawowe prawdy, wokół których toczy się ludzkie życie.

Poezja i proza związana z filozoficznym bytem człowieka, porusza prawdy uniwersalne w kontekście Boga i ludzkiej mizerii, zadaje pytania o sens życia, pozwalając czytelnikowi na osobiste zamyślenie. Tu można wymienić: K. Bielenia, I. Józefiak, R. Kolanko, J. Matuszewską, B. Torę, I. Urbańską – Beclę, U. Wójcik Radoniewicz i H. Zycha.

Kontekst historyczny – choć w zupełnie innych ramach twórczych – prezentują S. Fryc i B. Mastej.

Nie zapomnieliśmy o krytyce literackiej w osobach B. Sokołowskiej i W. Setlaka. To twórcy, którzy od wielu lat parają się literaturą i w sposób profesjonalny próbują „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Ranga ich dokonań ma wymiar ogólnopolski. Publikują recenzje w czasopismach regionalnych oraz literackich ogólnopolskich takich jak: „Fraza”, „Nowa Okolica Poetów”, „Pressje”, „Topos”.

Twórcy reprezentują różnorodną materię literacką. Sięgają do rozmaitych motywów, od konkretu rzeczywistości w ludowym kostiumie, po metafizyczny dialog z Nadprzyrodzonym. W tym konglomeracie właśnie tkwi siła literatury.

Biblioteka gromadzi artykuły z czasopism i wycinki z prasy regionalnej dotyczące Jasielszczyzny. W bazach danych naszej placówki dostępna jest Bibliografia Regionalna, uzupełniana na bieżąco, w której można znaleźć opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism, dotyczących powiatu jasielskiego, w tym twórców powiatu jasielskiego. Utworzona również została Kartoteka Pisarzy i Poetów Regionu Jasielskiego.

Jeśli Państwo sięgniecie po literaturę regionalną i książki bohaterów wystawy, które dostępne są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle, świadczyć to będzie o sukcesie wystawy.

Wystawa prezentowana jest w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, w dniach od 28 czerwca do 13 sierpnia 2010 r.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE