Informacje

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanu wody

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że do godz. 13:00 dnia 08.06.2010 r., w związku z prognozowanymi opadami burzowymi, istnieje możliwość lokalnych, gwałtownych i krótkotrwałych wzrostów stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych w zlewniach Wisłoki.

Powyższe może spowodować zagrożenie dla obszarów zalewowych, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:
1. Dokonanie zabezpieczenia mieszkań i domów oraz innego mienia przed opadami burzowymi i podtopieniami oraz zalaniem.
2. Usunięcie samochodów z okolic drzew.
3. Dostosowanie prędkości jazdy pojazdów samochodowych do warunków atmosferycznych.

(Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE