Informacje

Placówki ZUS w miastach ogarniętych powodzią pracują normalnie

Oddział w Jaśle, Inspektorat w Dębicy – pracownicy tych placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych walczyli w miniony weekend z zagrożeniem powodziowym. Akcja ratunkowa zakończyła się powodzeniem – obie jednostki pracują dziś normalnie, choć w związku z niekorzystnymi prognozami pogodowymi trwa tam podwyższony stan gotowości.


Zarówno w dotkniętym powodzią Jaśle, jak i w zagrożonej podtopieniem północnej części Dębicy niezbędna okazała się akcja ratunkowa. W obu placówkach ZUS przeniesiono na wyższe kondygnacje zasoby archiwalne, a informatycy zatroszczyli się o zabezpieczenie sprzętu informatycznego.

W podkarpackich miastach akcja ratunkowa, w której strażaków wspierali pracownicy ZUS trwała praktycznie nieprzerwalnie od piątku do niedzielnego poranka.

– Oddziałowy Sztab Kryzysowy stwierdza, że w wyniku sytuacji powodziowej oraz podjętych w związku z tym działań, na dzień dzisiejszy, nie poniesiono żadnych strat- podkreśla p.o. dyrektora Oddziału ZUS w Jaśle Krystyna Domaradzka (pod Oddział w Jaśle podlega także Inspektorat w Dębicy).

Placówki w Jaśle i Dębicy pracują dziś normalnie. Podobnie rzecz się ma w innych jednostkach Zakładu w miastach ogarniętych powodzią. -W Sandomierzu nasze Biuro Terenowe położone jest w lewobrzeżnej części miasta, nie dotkniętej kataklizmem – informuje Paweł Szkalej, rzecznik prasowy Oddziału w Kielcach.

(Biuro Prasowe ZUS)

SŁOWA KLUCZOWE