Informacje

„Letnia szkoła języka polskiego im. prof. Wieliczko”

Przed niespełna rokiem – 20 sierpnia 2009 r.- zmarł w Jaśle Mieczysław Wieliczko – profesor historii, autor między innymi naukowych opracowań historycznych na temat naszego miasta i regionu.

Przybył wtedy zacny Jaślanin – przybył do swego miasta na zaproszenie naszej Fundacji im. Stefanii Woytowicz z wykładem na temat „Wkład Polaków do kultury i gospodarki Ukrainy”, który odbył się 19 VIII o godz. 10.00 w świetlicy Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Szkolnej.


Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Głównym adresatem wykładu była młodzież polonijna z Koziatynia na Ukrainie (Stowarzyszenie Centrum Kultury Polskiej im.Tomasza Padury) przebywająca w ramach cyklicznej akcji pn. „Letnia Szkoła Języka Polskiego”. Młodzi rodacy z Ukrainy ucząc się języka polskiego i historii Polski, uczestniczyli w warsztatach artystycznych. Oprócz tego zwiedzili Magurski Park Narodowy, muzeum w Bóbrce, Żarnowcu, Jaśle i Krościenku oraz zamki w Czorsztynie i Niedzicy. Odwiedzili także stolicę kulturalną Małopolski Kraków. Organizatorem „Szkoły…” w ub. r. była Fundacja im. Stefanii Woytowicz w Jaśle, a współorganizatorami Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jaśle i Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W przekonaniu, że czynimy słusznie pragniemy kontynuować dzieło przybliżania naszym młodym rodakom z Ukrainy kraj i język przodków i żeby było ono realizowane pod imieniem Profesora Mieczysława Wieliczko. Ufamy, że idea ta przyczyni się do upamiętnienia imienia Profesora i zjedna jaślan, którzy hojnie wesprą wakacyjny pobyt na ziemi jasielskiej dzieci z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Oddział w Drohobyczu, który zaplanowany został na miesiąc sierpień.

Fundacja im. Stefanii Woytowicz otwiera swoje konto: BS w Bieczu O/Jasło Nr 95 8627 1011 2001 0019 0831 0001 z dopiskiem „Letnia Szkoła Języka Polskiego im. Profesora Mieczysława Wieliczko”, licząc na Państwa szczodrość. Będziemy wdzięczni także za pomoc rzeczową.

Fakt, że Jasło jest smutniejsze bez Profesora Mieczysława Wieliczko powinien zdopingować nas do trwałej pamięci o naszym Świętej Pamięci rodaku.

Urodzony 19 marca 1935 w Jaśle, absolwent Jasielskiego Liceum Ogólnokształcącego, ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 1956. W latach 60. uczestniczył w tworzeniu monografii Studia z Dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, wydanej z okazji obchodów 600-lecia miasta Jasła w 1965 r. oraz filmu dokumentalnego „JASŁO”. Pisał też artykuły w wydawanych później nieregularnie zeszytach „Rocznika Jasielskiego”. W tym czasie pracował jako nauczyciel. W roku 1974 obronił doktorat na UMCS w Lublinie /praca doktorska: „Jasielskie w latach II wojny światowej”/. W tym samym roku został adiunktem w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS w Lublinie. Tam przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej, aż do tytułu profesora, nie zapominając o ziemi jasielskiej. Czego namacalnym dowodem są liczne artykuły publikowane na łamach pisma regionalnego Obiektyw Jasielski”.

Spoczywa na jednym z warszawskich cmentarzy komunalnych.

PS. Bliższych informacji można zasięgnąć pod tel. 603 67 98 17.

Karol Głowa
Prezes Fundacji im. Stefanii Woytowicz

SŁOWA KLUCZOWE