Informacje

Policjanci nadal pomagają powodzianom

Kilkuset policjantów z Jasła i innych jednostek pełniło w ostatnich dniach służbę w rejonach dotkniętych powodzią. Funkcjonariusze uczestniczyli w działaniach związanych z akcją przeciwpowodziową. Teraz skupiają się na organizowaniu pomocy mieszkańcom przy usuwaniu szkód i zapewnieniu im i ich mieniu bezpieczeństwa.

Policja na ulicy Krasińskiego. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
04.06: ulica Krasińskiego w Jaśle.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Policjanci z jasielskiej Policji zostali postawieni w stan alarmowy już w czwartek, 3 czerwca. Gwałtowne opady deszczu i szybki wzrost poziomu wody doprowadziły do powodzi i lokalnych podtopień. W następnych dniach, w walce z powodzią funkcjonariuszy z Jasła wsparły patrole z Krosna, Rzeszowa, Strzyżowa, Przemyśla, Brzozowa, Leska, Ustrzyk Dolnych i Łańcuta. W akcji uczestniczył również policyjny śmigłowiec. Kilkuset policjantów zaangażowanych było w ewakuację ludności i pomoc mieszkańcom zalanych terenów. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsca prowadzenia działań ratowniczych, pomagali mieszkańcom w bezpiecznym wydostaniu się z zagrożonych miejsc. Zamykali drogi, które z powodu zalania lub podtopienia stwarzały poważne niebezpieczeństwo dla ruchu, kierowali samochody na objazdy i informowali o przejezdności dróg. Niejednokrotnie, zawracali kierowców, którzy ryzykowali chcąc przejechać niebezpieczną trasą. Funkcjonariusze wykorzystywali również sprzęt transportowy do przewożenia worków z piaskiem. Pomagali w gromadzeniu wody i żywności dla pokrzywdzonych.

Od początku działań, ważnym zadaniem było również czuwanie nad bezpieczeństwem powodzian i dbanie, aby mienie, które przez powódź zostało uszkodzone lub pozbawione zabezpieczeń, nie stało się przedmiotem przestępstwa. W tym celu, każdej doby, w rejon ulic, osiedli, miejscowości, które zostały dotknięte powodzią, kierowane są patrole policyjne wzmocnione przez funkcjonariuszy z innych jednostek. Policjanci udzielają pomocy wszystkim osobom, które tego potrzebują.

Apelujemy do mieszkańców, żeby zwracali uwagę na obcych, osoby podejrzanie się zachowujące, przebywających w pobliżu zalanych przez wodę mieszkań i zabudowań. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ich intencji – informujmy o tym Policję. Wszystkie informacje będą natychmiast sprawdzane.

Policja przypomina, że Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Na terenie Jasła, funkcjonariusze w związku z nieprzestrzeganiem tego zakazu wypisali już kilkanaście mandatów oraz wniosków o ukaranie do sądu. Za naruszenie postanowień rozporządzenia i wejście na wały przeciwpowodziowe grozi kara grzywny do 500 zł albo kara nagany. Więcej na ten temat tutaj.

Dziękujemy policjantom z innych jednostek oraz wszystkim osobom, które wspierają nas w prowadzonych działaniach ratunkowych i popowodziowych !

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE