Informacje

Przeczytaj! Ważne informacje Sanepidu dla powodzian

Studnie, które zostały zalane wodą powodziową należy odpompować i po napełnieniu świeżą wodą zachlorować. Do dezynfekcji wody w studniach można stosować np. wapno chlorowane, chloramina lub płyn ,,Javel”.

Z uwagi na zanieczyszczenie studni wodą powodziową należy zastosować w/w środki dezynfekcyjne w ilości 165g chloraminy bądź 150 g wapna chlorowanego (tj. szklanka ) na 1 beton wody i pozostawić na 48 godzin. W tym czasie woda nie nadaje się do użycia. W przypadku zanieczyszczenia instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych należy zachlorowaną wodę przepuścić przez całą instalację w celu jej odkażenia. Po 2 dobach zachlorowaną wodę ze studni należy odpompować do zaniku zapachu chloru w wodzie.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji wody w studni jednak profilaktycznie zalecane jest przegotowywanie wody przed jej spożyciem, z uwagi na możliwość napływu zanieczyszczeń ze skażonego powodzią terenu.

Pomieszczenia, które zostały zanieczyszczone wodą powodziową również należy zdezynfekować. W tym celu można użyć w/w środki dezynfekcyjne, z których należy sporządzić roztwór roboczy tj. np.1 szklanka chloraminy na 10 litrów wody. Tak przygotowanym roztworem należy zdezynfekować wszystkie zanieczyszczone powierzchnie. Po upływie doby lub przynajmniej kilku godzin należy spłukać zdezynfekowane powierzchnie czystą wodą. Należy pamiętać , że przed przystąpieniem do dezynfekcji pomieszczeń należy w pierwszej kolejności usunąć szlam i wstępnie spłukać czystą wodą.

Osoby, które będą przeprowadzać dezynfekcję muszą zostać wyposażone w odpowiednią odzież ochronną tj. rękawice gumowe, gumowce, okulary, maseczki na twarz.

Informacja dla zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność, która uległa zalaniu przez wody powodziowe:

1. Środki spożywcze zalane przez wody powodziowe podlegają utylizacji:
– środki spożywcze pochodzenia roślinnego należy traktować jako odpady komunalne po uprzednim posypaniu lub polaniu środkiem dezynfekcyjnym (np. wapno chlorowane, chloramina)
– środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego utylizowane są wyłącznie przez upoważnione
firmy utylizacyjne (wykaz w załączeniu)
2. Zalane ziemiopłody (np. ogórki, truskawki) nie można wprowadzać do obrotu.

NIE JEDZ, ZWŁASZCZA NIE PODAWAJ DZIECIOM PRODUKTÓW, KTÓRE:
– Zostały zalane, a nie są hermetycznie opakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia,
– Mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję,
– Mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły,
– Są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają obcy chemiczny zapach,
– Są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie uznawane
za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboże siewne itp.,
– Znajdowały się bez szczelnych opakowań w miejscach brudnych-chlewach, oborach, kurnikach
itp.
– Są w puszkach o wydętych wieczkach (zbombażowane konserwy),
– Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia, mogą być szkodliwe. Nie
spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Ani gotowanie, ani smażenie
takich produktów nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza niebezpiecznymi dla człowieka
włośniami.

Przypomina się, że artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzić przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej prowadzi do choroby, a nawet śmierci.

Informacja w sprawie szczepień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, przypomina, że szczepienia przeciwtężcowe winny dotyczyć osób zranionych lub z otarciem naskórka, zaangażowanych w akcji ratowniczej lub w innych działaniach związanych z powodzią. Stosowane są preparaty szczepionkowe: szczepionka p/tężcowa TT i szczepionka tężcowobłonicza Td. Kwalifikacje do szczepień pozostają według dotychczasowych zasad – poekspozycyjnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle zwrócił się z prośbą do zakładów opieki zdrowotnej wykonujących szczepienia o telefoniczną informacje dot. liczby zaszczepionych osób, codziennie do godz. 9 rano. Preparaty szczepionkowe dostępne w PSSE w Jaśle, odbiór przez zakłady opieki zdrowotnej z zachowaniem łańcucha chłodniczego. Środki dezynfekcyjne sprowadzane przez PSSE w Jaśle hurtowo rozdysponowywane są urzędom miast oraz gmin.

TYLKO RYGORYSTYCZNE PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY CHRONI PRZED ZACHOROWANIEM.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.psse.jaslo.pl.

Jakość wody z wodociągu dla Miasta Jasła jest dobra.

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE