Informacje

Informacja MCZK dotycząca sytuacji hydrologicznej (stan na godzinę 12)

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że na wszystkich rzekach przepływających przez miasto Jasło utrzymują się przekroczenia stanów ostrzegawczych wód, na rzece Jasiołce w punkcie pomiarowym przy ul. K. Wielkiego poziom wody wynosi 339 cm (przekroczenie o 39 cm), na rzece Ropie w punkcie pomiarowym w Topolinach poziom wody wynosi 352 cm (przekroczenie o 132 cm), na rzece Wisłoce w punkcie pomiarowym Żółków – Liwocz poziom wody wynosi 247 cm (przekroczenie o 27 cm), a w punkcie pomiarowym w Krajowicach poziom wody wynosi 406 cm (przekroczenie o 76 cm).

Jak informuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie w ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi opadami oraz spływem wód z opadów, które wystąpiły w ciągu poprzedniej doby nastąpią dalsze wzrosty stanów wód. W górnych biegach rzek nadal występuje niewielka tendencja wzrostowa stanów wody, ale przyrosty te są mniejsze niż w nocy. Jest to skutkiem zmniejszenia się natężenia opadów, to może jednak być przejściowe z uwagi na to, że w ciągu najbliższych godzin możliwe jest wystąpienie opadów w wysokości 15 – 20 mm. Na rzece Wisłoce w punkcie pomiarowym Krajowice oraz na rzece Ropie w punkcie pomiarowym Topoliny w godzinach popołudniowych możliwe przekroczenie stanu alarmowego.

Opady zwłaszcza od godzin wieczornych powinny znacznie osłabnąć, a w nocy nawet zaniknąć. Od 29.07.2010 r. sytuacja hydrologiczna powinna się ustabilizować, natomiast w kolejnych dniach na chwilę obecną większe opady nie są prognozowane.

(Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE