Informacje

Dziecko-świadek szczególnej troski

Tak brzmi nazwa III kampanii społecznej fundacji Dzieci Niczyje. Tegoroczna akcja realizowana jest pod hasłem ”Będę przesłuchiwany/a”. Podkreśla prawa dziecka-świadka do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach związanych z udziałem w procedurach prawnych. Policja jest jednym z partnerów kampanii.

POLICJA. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Akcja realizowana będzie do końca 2010 r. Jej głównymi celami są:
• rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci uczestniczących w procedurach prawnych,
• podnoszenie kompetencji i wrażliwości grup zawodowych zajmujących się przesłuchiwaniem dzieci oraz profesjonalizacja metod prowadzenia przesłuchań,
• rozszerzanie pomocy prawnej i psychologicznej dla dzieci – świadków i ich rodziców, opiekunów prawnych,
• promocja Karty Praw Dziecka Świadka/Ofiary Przestępstwa.

W ramach kampanii prowadzone są działania wydawnicze, szkoleniowe i propagujące ideę przyjaznego przesłuchania dzieci. Akcja kierowana jest do profesjonalistów:
– sędziów, prokuratorów, kuratorów, biegłych sądowych, funkcjonariuszy Policji
– wszystkich tych, którzy uczestniczą w interwencji prawnej i pomagają dzieciom
– ofiarom przestępstw oraz rodziców i opiekunów dzieci, jak też „małych świadków”.

Więcej informacji oraz materiały edukacyjne można znaleźć na stronie: www.dzieckoswiadek.pl.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE