Informacje

Św. Jan Ewangelista już odnowiony

Prace renowacyjne nad rzeźbą św. Jana Ewangelisty, na jasielskim cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej, dobiegają końca. Odnowiona wapienna figura świętego, poddany konserwacji piaskowcowy cokół oraz marmurowa inskrypcja, to etapy realizacji projektu renowacji zabytku, której pierwsze efekty są już widoczne.

Figura Jana Ewangelisty. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Nagrobek ze św. Janem Ewangelistą jest pierwszą z rzeźb, którą wyremontowano dzięki działalności komitetu. Jesienią 2009 roku, z inicjatywą odnowy zabytków „starego cmentarza” wystąpiła Maria Kurowska Burmistrz Miasta Jasła. Dlatego też został powołany Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej, który 1 listopada 2009 r. przeprowadził zbiórkę pieniężną, a zebrane pieniądze przeznaczył na ochronę zabytków. Cały koszt inwestycji wyniósł 17 tys. zł., z czego 12 tys. zł., to darowizna komitetu, zaś pozostałe 5 tys. zł. pracownicy Urzędu Miasta w Jaśle pozyskali z dotacji PWKZ. Renowacja zabytku została zlecona krośnieńskim konserwatorom sztuki firmy „Palusińscy”.

Rzeźba św. Jana Ewangelisty jest jedną z najstarszych figur na zabytkowym cmentarzu, która przetrwała zniszczenia Jasła, podczas II wojny światowej. Wykonana przez krakowskiego rzeźbiarza Władysława Elijasza w 1878 roku, istnieje do dzisiejszych czasów. Ozdabia nagrobek Jana Martynka, który z dniem 25 lutego br. został wpisany do rejestru zabytków. To właśnie na tym nagrobku widnieje rzeźba świętego, nawiązująca do imienia zmarłego.

Zdaniem wojewódzkiego konserwatora zabytków z Przemyśla nagrobek autorstwa W. Eliasza-Radzikowskiego przedstawia wartość historyczną dla jasielskiego środowiska oraz artystyczną, dzięki czemu stanowi przyczynek do mało znanej twórczości krakowskiego artysty.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE