Kultura | rozrywka | edukacja

Kobiety o kobietach czyli promocja książki „Kobiety jasielskiej wsi w XX w.”

„To jest praca historyczna o kobietach, naszych wiejskich gospodyniach, pracowitych działaczkach, matkach – Polkach , siłaczkach…” tak na wstępie krótko podsumowała książkę „Kobiety jasielskiej wsi XX wieku” Genowefa Szerląg pomysłodawczyni i inicjatorka powstania publikacji.


Książka wydana przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy i powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle to zbiór wspomnień 80 autorek – członkiń KGW z 12 gmin powiatu jasielskiego, pod kierunkiem Genowefy Szerląg – emerytowanej powiatowej instruktorki do spraw KGW.

Tekst został opracowany przez Emilię Polak – poetkę, pisarkę, badaczkę dziejów kultury ludowej regionu. Korektę wykonały W. Czeluśniak i A. Jeleń. Skład komputerowy, obróbka fotografii i projekt okładki – S. Ablewicz i B. Lubaś z GBP w Jaśle z/s w Szebniach. Wydanie współfinansowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, gminy powiatu jasielskiego oraz gm. Brzostek, Jodłowa i Szerzyny.

Uroczysta promocja książki odbyła się 21 lipca br. w Dębowcu. O godz. 15.00 w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej odprawiona została Msza św. z udziałem członkiń KGW z całego powiatu, zaproszonych władz i gości. Druga część uroczystości miała miejsce w sali Zespołu Szkół w Dębowcu.

Chwilą ciszy upamiętniono te nieobecne już kobiety, o których mowa w wydawnictwie. W miłej atmosferze, mimo ogromnego lipcowego upału, swoją pracę nad publikacją wspominały autorki, działaczki społeczne, które pięknie, prostym językiem opisywały czyny i życie codzienne swoje, a także tych bohaterek, o których nie można zapomnieć mówiąc o historii KGW w regionie.

W książce można znaleźć także wiele wierszy autorstwa poetek ludowych naszego regionu, które doskonale wplecione w reminiscencje z dawnych lat obrazują wieś o jakiej wielu już nie pamięta.

Kilka słów uznania autorom i twórcom publikacji wyrazili m.in. Antoni Wydro – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Ryszard Papciak – Wójt Gminy Brzyska, a także przedstawiciel UG Dębowiec.

Podsumowaniem spotkania był występ zespołu ludowego Pogórzanie z Bieździedzy oraz tradycyjny wiejski poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia KGW w Dębowcu.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej

SŁOWA KLUCZOWE