Informacje

Obchody jasielskiego Święta Policji A.D. 2010

W piątek jasielscy policjanci obchodzili Święto Policji. 24 lipca minęła 91 rocznica uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy o Policji Państwowej. W czasie uroczystego apelu policjanci otrzymali odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

POLICJA. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W obchodach uczestniczył inspektor Kazimierz Mruk I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz przedstawiciele samorządów, reprezentanci służb mundurowych, instytucji i organizacji będących partnerami jasielskiej Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Uroczystości rozpoczęły się od defilady orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy, która wraz z policjantami, ulicami miasta udała się na mszę świętą w intencji funkcjonariuszy i ich rodzin. Msza była koncelebrowana przez kanclerza Diecezji Rzeszowskiej ks. Jana Szczupaka, kapelana jasielskiej Policji ks. Gerarda Stanulę oraz ks. Tadeusza Paszka proboszcza parafii P.W. Św. Stanisława w Jaśle.

Po jej zakończeniu poświęcono dwa nowe radiowozy o które wzbogacił się tabor samochodowy jasielskiej jednostki. Trafiły one do Posterunku Policji w Jaśle i Dębowcu. Radiowozy zostały zakupione przez komendę wojewódzką wspólnie z samorządem gminy Jasło, Dębowiec i Osiek Jasielski.

Kolejnym etapem obchodów był uroczysty apel w czasie którego wręczono akty mianowania na kolejne stopnie służbowe oraz odznaczenia i odznaki. Na wyższe stopnie służbowe awansowanych zostało 93 funkcjonariuszy jasielskiej Policji, 5 w korpusie oficerskim, 56 w korpusie aspiranckim i 32 podoficerów.

W uznaniu zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego trzech funkcjonariuszy wyróżnionych zostało przez Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaką „Zasłużony Policjant”. Złotą odznakę z rąk inspektora Kazimierza Mruka odebrał asp. sztab. Jerzy Okarma, srebrną odznakę podinsp. Zbigniew Mijal oraz st.asp. Andrzej Zajdel.

Tradycyjnie w dzień Święta Policji za szczególne osiągnięcia w służbie na rzecz społeczności lokalnej przyznana została nagroda samorządu powiatu jasielskiego. W tym roku wyróżnienie to otrzymał dzielnicowy asp. Wiesław Sitnik.

Ponadto, siedmiu policjantów otrzymało medale za zasługi dla pożarnictwa. Na wniosek Prezydium Zarządu OSP w Jaśle srebrnym medalem odznaczono asp. Tomasza Dąbrowskiego, brązowym medalem odznaczeni zostali: podinsp. Artur Wypasek, asp. Ryszard Żurawski, asp. Adam Pałka, mł.asp. Łukasz Szot, mł.asp. Bartosz Szeleszkiewicz, mł.asp. Paweł Ochałek.

Kolejne odznaczenie przyznane zostało przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za pracę społeczną dla dobra dzieci. Odznaką Przyjaciel Dziecka uhonorowano nadkom. Andrzeja Przebiędę. Otrzymał on również Brązową Odznakę Honorową Polskiego Związku Motorowego.

Awansowani na wyższe stopnie służbowe

Na podinspektora Policji został awansowany nadkom. Zbigniew Mijal.

Stopień nadkomisarza otrzymał kom. Robert Gomułka, natomiast na podkomisarza awansowani zostali: asp.sztab. Bogusław Filip, asp.sztab. Jacek Krzyżak oraz mł.asp. Łukasz Gliwa.

Aspirantem sztabowym mianowany został st. asp. Artur Grzelak.

Nominacje na starszego aspiranta Policji otrzymali aspiranci: Jacek Berowski, Andrzej Stygar, Adam Tatara, Tomasz Zając oraz Andrzej Zajdel.

Awanse na aspiranta Policji otrzymali młodsi aspiranci: Karol Bochnia, Marek Dąbrowski, Jerzy Faber, Piotr Frankiewicz, Robert Gomuła, Marcin Gustek, Paweł Korczykowski, Krzysztof Kościółek, Marek Krowicki, Krzysztof Machowski, Marek Machowski, Marek Musiał, Mieczysław Musiał, Piotr Nosek, Lucjan Okarma, Maria Osiewalska, Robert Osiewalski, Piotr Pacana, Adam Pałka, Leszek Placek, Piotr Polar, Wiesław Rogowski, Janusz Sanicki, Wiesław Sitnik, Robert Szot, Wojciech Weber, Mariusz Wojnar oraz Ryszard Żurawski.

Stopień młodszego aspiranta otrzymali: sierżant Agnieszka Bachórz, sierżant sztabowy Ryszard Bors, starszy sierżant Adam Czajka, starszy sierżant Marcin Dziedzic, sierżant sztabowy Jan Grzyb, sierżant sztabowy Andrzej Jarek, sierżant Marcina Kras, starszy sierżant Marcin Kwiatkowski, starszy sierżant Jordan Leśniak, sierżant sztabowy Adam Łach, sierżant Łukasz Machowski, sierżant sztabowy Edward Misiołek, sierżant Jacek Mroczka, sierżant Paweł Ochałek, sierżant Marcin Przebięda, starszy sierżant Bogdan Szot, sierżant Łukasz Szot, sierżant sztabowy Bartłomiej Świerczek, sierżant Arkadiusz Wickowski, sierżant Mariusz Winiarski, starszy sierżant Piotr Wojtunik oraz sierżant Robert Zoła.

Nominacje na sierżanta sztabowego otrzymali starsi sierżanci: Marcin Lawera, Piotr Wieczorek, Paweł Wojdyła.

Awanse na starszego sierżanta Policji otrzymali sierżanci: Marcin Andrzejak, Janusz Bizon, Krzysztof Bylinowski, Przemysław Ciekielski, Sebastian Czech, Łukasz Długosz, Daniel Jeleń, Edyta Maziarz, Anna Palcar, Tomasz Pierzchała, Andrzej Pilch, Mariusz Reczek, Grzegorz Smagacki, Katarzyna Soboń, Jerzy Szot, Sławomir Świszcz, Agnieszka Wilk, Mieczysław Wójcik oraz Marta Owsiana.

Stopień sierżanta Policji otrzymali posterunkowi: Łukasz Brej, Joanna Garbacik, Sławomir Gucwa, Michał Kąkol, Damian Kiciliński, Edyta Koś, Adam Solecki, Mirosław Wojdyła, Tomasz Wojdyła, Dariusz Zawiliński.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE