Informacje

Ruszył projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Ja też potrafię”

Dziesięciu uczestników weźmie udział w nowym projekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle „Ja też potrafię”, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta, które z powodu swej niepełnosprawności nigdy nie podjęły zatrudnienia lub utraciły je i mają trudności, by powrócić do pracy.

Aleksandra Mrugał. Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron
Aleksandra Mrugał, koordynator projektu.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Projekt jest adresowany do osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym bądź orzeczeniem o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, ze wskazaniem na schorzenie natury psychicznej, niezatrudnionych, będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie miasta Jasła.

W ramach projektu uczestnicy uzyskają wsparcie w postaci warsztatów społeczno-zawodowych, poradnictwa psychologicznego oraz poradnictwa doradcy zawodowego, ponadto uzyskają możliwość udziału w zajęciach muzykoterapii, uzyskają pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej oraz co najważniejsze pomoc w postaci sześciomiesięcznych staży zawodowych w wymiarze pół etatu. – mówi Aleksandra Mrugał, koordynator projektu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Przeszedł pozytywną ocenę i w związku z tym od 1 czerwca zaczęliśmy realizację. Projekt będzie trwał do 31 maja 2011 roku. Promocja polegała na emisji reklamy radiowej, telewizyjnej. Poszukujemy uczestników za pomocą rozpropagowania ulotek oraz plakatów, jak również rozsyłaliśmy informacje do instytucji z terenu miasta Jasła. – dodała Aleksandra Mrugał.

Szczegółowe informacje: w biurze projektu przy ulicy Śniadeckich 15 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00), pod numerem telefonu (013) 446 21 71 lub na stronie internetowej: www.jatezpotrafie.eu.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE