Kultura | rozrywka | edukacja

Wakacyjne Czwartki Artystyczne (zaproszenie)

Atrakcyjne gry i różnorodne konkursu z nagrodami, zabawy ruchowe, muzyka, taniec, rekreacja, jednym słowem możliwość miłego spędzenia wolnego czasu, to „Wakacyjne Czwartki Artystyczne” z Jasielskim Domem Kultury. Wzorem poprzednich lat integracyjne zabawy dla dzieci i młodzieży odbędą się na czterech osiedlach w Jaśle. Pierwsze spotkanie z aktorami Teatru Promyk i instruktorami JDK już 8 lipca na Osiedlu Żółków.

Zapowiedź wydarzenia

Aktorzy poznańskiego Teatru „Promyk”, którzy w tym roku odwiedzą Jasło, mają duże doświadczenie w organizowaniu interaktywnych działań artystycznych dla dzieci i młodzieży. Grupa występowała wielokrotnie na festiwalach i w ogródkach teatralnych, umilała też czas wypoczywającym na koloniach, wczasach, piknikach i festynach.

W Jaśle „Promyk” wraz z instruktorami plastyki, muzyki, śpiewu i tańca JDK zapewni dobrą, bezpieczną zabawę dzieciom i młodzieży z czterech osiedli w cztery wakacyjne czwartki. Poza Osiedlem Żółków, organizatorzy odwiedzą osiedla: Mickiewicza (15 lipca), Bryły (5 sierpnia) i Ulaszowice (15 sierpnia), wszędzie zapraszając najmłodszych mieszkańców do wspólnej zabawy.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE