Informacje

XIII Spotkania Młodych w Dębowcu (dzień drugi)

Drugi dzień dębowieckiego Spotkania tradycyjnie już był dniem sakramentu pokuty i pojednania. Ten bardzo ważny punkt saletyńskich dni młodych wypływa bezpośrednio z charyzmatu Misjonarzy Saletynów.

Gościem specjalnym, który przygotował młodzież do spowiedzi – Bożej Amnestii był br. Paweł Teperski OFM Cap. – współorganizator Spotkania Młodych w Wołczynie, duszpasterz młodzieży i rzecznik prasowy Prowincji Krakowskiej Kapucynów. Poprzez świadectwo swojego życia ukazał zebranym na placu sanktuaryjnym ponad dwóm pół tysiącu młodych ludzi, iż sakrament spowiedź jest bardzo potrzebna w życiu każdego człowieka, choć dzisiejszy świat za wszelką cenę próbuję zniszczyć jej wartość i należne miejsce.

Ważnym akcentem drugiego dnia Spotkania było tzw. spotkanie trawie. Młodzi ludzie zostali podzieleni na dziewięćdziesiąt grup, w których przez godzinę czasu rozmawiali i dyskutowali na temat spowiedzi i jej znaczenia w osobistym życiu.

Po nabożeństwie pokutnym w Godzinie Miłosierdzia pięćdziesięciu kapłanów zakonnych i diecezjalnych przez ponad cztery godziny stało się w tym dniu narzędziami Bożego Miłosierdzia. W wielu przypadkach polały się łzy radości i szczęścia, iż Bóg jest większy od naszych grzechów i zawsze nas kocha, o czym wielokrotnie przypominał nam dzisiejszy Gość.

Centralnym punktem dnia stała się Eucharystia, w której z oczyszczonym sercami młodzi ludzie dziękowali i uwielbiali Boga słowem i śpiewem za wielkie rzeczy, który Bóg uczynił w ich sercach.

(Biuro Prasowe MSSM)

SŁOWA KLUCZOWE