Informacje

Dzięki środkom unijnym wypięknieje centrum Tarnowca

Miło nam poinformować, że dnia 20 sierpnia 2010r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Zakresie Operacji Odpowiadających Warunkom Przyznania Pomocy w Ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Stronami umowy są Gmina Tarnowiec oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Tarnowiec pięknieje. Niedawno odnowiono tu Kopiec Grunwaldzki.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Kwota przyznanej dotacji to 300 000 PLN i przeznaczona zostanie na realizację operacji pn.: „Remont placów postojowych wraz z przyległymi chodnikami – Centrum Tarnowca”. W ramach operacji wyremontowane zostaną place postojowe przy Domach Ludowych w Nowym Gliniku, Łajscach oraz Tarnowcu. Dodatkowo ten ostatni zostanie uzupełniony o budowę chodnika oraz elementów małej architektury, tak by bardziej spełniał on rolę centrum miejscowości – małego rynku.

Place postojowe w Nowym Gliniku oraz Łajscach wyłożone zostaną powierzchnią bitumiczną natomiast teren wokół DL w Tarnowcu wyłożony zostanie kostką brukową oraz dodatkowo od strony straży pożarnej warstwą bitumiczną. W miejscu istniejącego, zakrzaczonego skweru, negatywnie wpływającego na estetykę całego otoczenia zaprojektowany został skalniak w kształcie koła o średnicy 9 m. Wykonany będzie z twardego kamienia łamanego i posadowionego na betonowej ławie fundamentowej. Skalniak ukształtowany zostanie w formie kopuły obsadzonej odpowiednimi gatunkami roślin, kwiatów i niskich krzewów ozdobnych.

Wartość całej operacji to blisko 500 000 PLN, planowany termin zakończenia robót to 15.10.2010r.

Dodać należy, iż wniosek ten został już pozytywnie oceniony przez Radę Stowarzyszenia pn. LGD „Nowa Galicja” z siedzibą w Kołaczycach (w dniu 25 lutego 2010) po której został przekazany Urzędowi Marszałkowskiemu do formalnej i merytorycznej oceny, którą przeszedł pozytywnie.

(UG w Tarnowcu)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Dzięki środkom unijnym wypięknieje centrum Tarnowca”

  1. Nie żebym się czepiał ale dlaczego zaczęto od pomnika? Nie mógł poczekać? Ot co, najważniejsze w naszym kraju sa pomniki.