Informacje

Powiat jasielski czeka na uruchomienie PSeAP-u

Radni powiatu jasielskiego podjęli we wtorek uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy powiatem jasielskim, a województwem podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, zaplanowanego w ramach osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Herb powiatu jasielskiego

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej to jest projekt, którego pomysłodawcą jest Zarząd Województwa, a dokładnie profesor Jan Burek. Ten projekt powstał już kilka lat temu. Rada obradowała w 2008 roku o przystąpieniu do tego projektu. Chodzi tutaj o zagwarantowanie środków na kolejne trzy lata. – wyjaśnia Rafał Buglewicz, informatyk Starostwa Powiatowego w Jaśle. – Projekt będzie kosztował nas 15 procent, bo to jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Będą to koszty w wysokości około 160 tysięcy na kolejne trzy lata. Cały projekt jest wart około miliona na nasz powiat. W projekcie uczestniczą prawie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego.

Zasadniczym celem projektu jest podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli, zawiązanie w oparciu o realizowany projekt – sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu, zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie oraz spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ma to zapewnić naszym mieszkańcom i nie tylko dostęp do usług elektronicznych, a więc dostęp do szeroko rozumianej e-administracji, jak również ma usprawnić pracę samego starostwa poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi informatycznych: obiegu dokumentów, podpisów elektronicznych. Czegoś na co nie stać nas za własne środki. Również sprzęt, około sto komputerów, nowe serwery. Od dwóch, trzech lat praktycznie oszczędzamy dokonując minimalne, konieczne zakupy, bo czekamy na tenże właśnie PSeAP. Jeśli ten PSeAP nie przejdzie, co mam nadzieję się nie zdarzy, to wtedy będziemy mieli finansowy kłopot z unowocześnieniem naszej infrastruktury informatycznej. – dodaje Rafał Buglewicz.

Termin zakończenia realizacji projektu przewidziano na koniec 2010 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE