Informacje

Uwaga kierowcy! Od wtorku poważne zmiany w organizacji ruchu na terenie miasta

Urząd Miasta Jasła informuje, że na podstawie projektów zatwierdzonych przez Starostę Jasielskiego, w dniu 10 sierpnia 2010 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicach: Dworcowej, Wincentego Pola, Ujejskiego, Kazimierza Wielkiego oraz skrzyżowaniu ulic Wincentego Pola i 3-go Maja w Jaśle.

Zmiany organizacji ruchu polegają na:

1. ul. Dworcowa – na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. 3-go Maja, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Obecnie na ulicy Dworcowej w Jaśle obowiązuje ruch jednokierunkowy co powoduje że wyjazd z ulic Staszica, Ducala i Dworcowej możliwy jest jedynie do ulicy Kościuszki. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na odcinku ulicy Dworcowej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Staszica umożliwi wybór kierunku wyjazdu tj. do ul. Kościuszki lub do ul. 3-go Maja, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę płynności ruchu.

2. ul. Wincentego Pola – na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Ujejskiego, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na odcinku ulicy W. Pola, od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja do skrzyżowania z ulicą Ujejskiego, pozwoli na skrócenie dojazdu do ulicy W. Pola, ponieważ obecnie dojazd ten jest możliwy jedynie poprzez ulice Szopena – Ujejskiego lub Baczyńskiego – Grota Roweckiego.

Rozwiązanie to będzie korzystne dla mieszkańców posesji przy ulicy W. Pola i sąsiednich ulic, jak również rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle.

3. skrzyżowanie ulic Wincentego Pola i 3-go Maja – układ ruchu zostanie dostosowany do w/w zmian w ul. Wincentego Pola.

4. ul. Ujejskiego – zmiana polega na podporządkowaniu ruchu ulicą Ujejskiego do pierwszeństwa przejazdu ulicą Wincentego Pola.

5. ul. Kazimierza Wielkiego – zmiana polega na wprowadzeniu zmiany oznakowania poziomego na dojeździe do skrzyżowania z ulicami Szajnochy i Modrzejewskiego t.j. na prawym pasie ruchu , wprowadzenie znaku P-8d „strzałka kierunkowa w prawo” natomiast na lewym pasie ruchu wprowadzenie znaku P-8e „strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo” oraz wprowadzenie oznakowania pionowego F-10 „kierunki na pasach ruchu” zgodnie z przyjętym rozwiązaniem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, na podstawie decyzji zatwierdzającej Starosty Jasielskiego, nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Kraszewskiego (droga powiatowa) w Jaśle. Zmiana polegać będzie na odwróceniu kierunku ruchu na ulicy Kraszewskiego czyli z obecnego kierunku ruchu od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. W.Pola, na kierunek odwrotny od skrzyżowania z ul. W.Pola do skrzyżowania z ul. Jagiełły.

Uprzejmie prosimy Kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na wyżej wymienionych ulicach, zwłaszcza w pierwszych dniach po wprowadzeniu zmian organizacji ruchu.

Jednocześnie informujemy, że podana data wprowadzenia zmian organizacji ruchu uzależniona jest od warunków atmosferycznych, ponieważ w przypadku opadów deszczu wystąpią trudności z wykonaniem oznakowania poziomego, które jest elementem wprowadzanych zmian.

Zobacz mapki (.pdf):
Ulica Dworcowa
Ulica Kazimierza Wielkiego
Ulica Wincentego Pola

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE