Informacje

Jeszcze przed końcem września nowe połączenie z Bardejowem

Po dziesiątkach lat, przywrócone zostanie połączenie drogowe między Krosnem, a Bardejowem.

Dnia 4 sierpnia br. odbyło się spotkanie robocze ws. przebudowy infrastruktury drogowej – po stronie słowackiej o nr III/55725 Niżne Polianka – Ożenna o długości 1,8 km współfinansowanego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. W spotkaniu roboczym uczestniczyli m.innymi: Peter Chudík- przewodniczący kraju proszowskiego, Vladimir Kozak Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Preszowie oraz władze powiatu jasielskiego, przedstawiciele powiatu krośnieńskiego, powiatu preszowskiego.

Umowa partnerska pomiędzy powiatem krośnieńskim, powiatem krośnieńskim, a bardejowskim została podpisana 22 września 2009 r. w Bardejowie.

Na mocy tej umowy do chwili obecnej wyremontowana i przebudowana została droga Krosno-Kobylany-Toki o długości 13,71 km na terenie powiatu krośnieńskiego i jasielskiego, z której 5,91 km znajduje się na terenie Powiatu Jasielskiego. Na ten cel Powiat Jasielski otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 611 144,88 Euro.

„Przebudowa drogi powiatowej 1896R Toki – Krosno przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończenie prac planowane jest na 15 października 2010 r. Na nowym szlaku komunikacyjnym zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa z Krosna i Jasła do Bardejowa oraz transport komunikacji ciężarowej” – komentuje Adam Pawluś etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Po stronie słowackiej prace budowlane rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku i są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu zostały wykonane usługi budowlane w wysokości 670 000 euro. Prace nadal są realizowane, a ich zakończenie planowane jest na 20 września br. „To jest warstwa podłoża żwiru, warstwy asfaltowych nawierzchni, utwardzone pobocza żwirowe, montaż barier, instalacja słupków, montaż znaków drogowych i wykonanie przepustów” – stwierdził Vladimir Kozak Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Preszowie.

„Ważnym jest, że projekt przywróci połączenie między polskim i słowackim regionem, które zostało przerwane po drugiej wojnie światowej i przyczyni się do promowania większej współpracy transgranicznej” – powiedział podczas spotkania przewodniczący kraju preszowskiego Peter Chudík.

Działania podjęte w projekcie mają na celu rozwój współpracy polsko-słowackiej poprzez spójność połączeń w zakresie transportu komunikacyjnego w obszarze polsko-słowackiego pogranicza. Całkowita wartość projektu wynosi 4 581 421 euro w tym dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 894 207,83 Euro, co stanowi 85% wartości całego projektu. Łącznie, po polskiej i słowackiej stronie, zmodernizowanych zostanie 15,5 km dróg. Wartość słowackiej części projektu wynosi 1,88 mln euro.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE