Sport | rekreacja | turystyka

Regulamin Zawodów w Triathlonie o Puchar Jasła 2010

Regulamin Zawodów w Triathlonie o Puchar Jasła 2010.


1. Cel: Popularyzacja triathlonu jako formy aktywnego wypoczynku w regionie jasielskim
2. Termin imprezy: 14.08.2010r. / sobota /
3. Miejsce imprezy: MOSiR ul. Sikorskiego 15, 38-200 Jasło
4. Organizatorzy; Urząd Miasta Jasła oraz MOSiR Jasło
5. Uczestnictwo;
a) Kategoria dzieci
Dzieci do lat 10 rok ur. 2000 i młodsi
b) Kategoria mężczyzn
– młodzik 11-13 lat ur. 1999-1997
– junior młodszy 14-16 lat ur. 1994-1996
– junior starszy 17-19 lat ur. 1991-1993
– senior 20-39 lat ur. 1990-1971
– masters powyżej 40 lat ur.1970
– masters II powyżej 50 lat ur. 1960
c) Kategoria kobiet
– młodziczka 11-13 lat ur. 1999-1997
– juniorka młodsza 14-16 lat ur. 1994-1996
– juniorka starsza 17-19 lat ur. 1991-1993
– seniorka powyżej 20 lat ur.1990
d) minimalna ilość zawodników w danej kategorii wynosi 3, w przypadku mniejszej liczby zawodnicy wystartują w kategorii starszej natomiast w przypadku zgłoszenia więcej niż 12 zawodników w jednej kategorii zawodnicy będą podzieleni na grupy.
6. Postanowienia:
a) triathlon jest dyscypliną w której zawodnik kolejno płynie, jeździ na rowerze i biegnie a końcowy rezultat obejmuje również czas przebierania.
b) zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i muszą posiadać; rower, kask, aktualne badania lekarskie, dowód tożsamości.
c) nieletni winni posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
d) zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie
e) zapisy do zawodów będą przyjmowane na godzinę przed startem danej kategorii wiekowej oraz telefonicznie pod numerem telefonu 13 4481255 lub 13 4485204 MOSiR Jasło.
f) w sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje sędzia główny wraz z organizatorami.
7. Nagrody; puchary, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.
8. Dystanse dla poszczególnych kategorii wiekowych.

Kategoria wiekowa Pływanie Rower Bieg
Dzieci 50 m 1,5 km 0,5 km
Młodzik i Młodziczka 150 m 4,5 km 1 km
Junior młodszy i Jun. Młod. 150 m 4,5 km 1 km
Juniorka Starsza 300 m 9   km 2 km
Junior Starszy 750 m 20  km 5 km
Seniorka 300 m 9   km 2 km
Senior 750 m 20  km 5 km
Masters 750 m 20  km 5 km
Masters II 300 m 9   km 2 km

9. Start poszczególnych grup wiekowych
9.30 – przyjmowanie zgłoszeń do zawodów
10.00 – start kategorii dzieci
10.30 – start kategorii młodzik, młodziczka
11.00 – start kategorii junior młodszy, juniorka młodsza
11.45 – start kategorii juniorka starsza, seniorka i masters II
12.30 – start kategorii senior, junior starszy, masters

(MOSiR)

SŁOWA KLUCZOWE