Informacje

W Kłodawie druhowie strażacy świętowali stulecie swojego istnienia (foto)

W niedzielę świętowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie. Okazją do wspólnego spotkania strażackiej braci z całego terenu gminy Brzyska stał się jubileusz stulecia powstania jednostki, nadanie jej nowego sztandaru ufundowanego przez miejscowy samorząd oraz nadania jej najwyższego strażackiego odznaczenia – Złotego Znaku Związku.

Ja wyglądały początki jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie? Powstała w 1910 roku przy miejscowym kółku rolniczym jako Wiejskie Pogotowie Ogniowe, a jej założycielami byli: Kazimierz Kopera, Władysław Madejczyk, Jan Kopera oraz Paweł Madej. Organizacja liczyła na początku szesnastu druhów. Pierwszy sprzęt w postaci sikawki przenośnej zakupiono ze składek członkowskich oraz funduszy kółka rolniczego i był przechowywany w drewnianej szopie służącej za remizę. W 1912 roku jednostka przyjęła nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej i trwała tak do działań wojennych 1915 roku. Wraz ze zniszczeniami wojennymi działalność ochotników zgasła.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Historię powstania jednostki przypomniał druh Jerzy Jurkowski.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W 1926 roku straż pożarna w Kłodawie została reaktywowana zgłaszając swój akces przynależności do krakowskiego związku ochotniczych straży pożarnych i okręgu związku w Jaśle. W latach 30. Ochotnicza Straż Pożarna była nieco lepiej usprzętowiona mając na wyposażeniu sikawkę konną wraz z osprzętem, dziesięć sztuk hełmów mosiężnych i uczestniczyła w wielu akcjach gaszenia pożarów oraz akcjach przeciwpowodziowych na terenie gminy Kołaczyce, do której wówczas należała. Będąc w posiadaniu mundurów wyjściowych dla dziesięciu strażaków, Ochotnicza Straż Pożarna akcentowała swój udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. W okresie okupacji hitlerowskiej OSP działała jako przymusowa straż pożarna i liczyła 35 członków wcielonych przez władze niemieckie powiatu jasielskiego. – przypomina historię druh Jerzy Jurkowski.

Dzisiaj Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie jest jednostką typu S1, mającą na wyposażeniu średni samochód gaśniczy Star200 uzbrojony w niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych. Od 2001 roku jednostka przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, biorąc czynny udział w działaniach na terenie powiatu jasielskiego i województwa podkarpackiego. W 2009 roku rozpoczęto rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia garażowego oraz niezbędnych pomieszczeń socjalnych.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Dowódcą uroczystości był druh Sławomir Madejczyk.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W bieżącym roku przypada jubileusz stulecia założenia jednostki. Z tej okazji, na podstawie statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego nadało sztandar kłodawskiej jednostce jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie nadano też Złoty Znak Związku.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Druh Janusz Konieczny. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Kiedy tak patrzyłem na tablicę i czytałem: „1910-2010” to pomyślałem sobie, że nie tak dawno z tych lat ci ludzie byli wśród nas, chodzili, pracowali. Bardzo wielu mogę wspominać, w tym m.in. śp. mojego ojca, który akurat miałby sto lat w tym roku, gdyby żył. Sto lat to szmat czasu. To ci ludzie, którzy tą jednostkę w 1910 roku tworzyli, to następne pokolenie, które kontynuowało dzieło swoich ojców, dziadków i to w końcu wasze pokolenie drodzy druhowie z Kłodawy, które trwa godnie i realizuje testament waszych poprzedników. Wszystkim wam gratuluję doczekania tak pięknych uroczystości. – powiedział podczas uroczystości Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie druh Janusz Konieczny.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Dekoracja sztandaru Złotym Znakiem Związku.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle podziękował z kolei ochotnikom za ich udział w akcji przeciwpowodziowej na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.

Ostatnie miesiące pokazały, że strażacy to jest ta formacja, która jest niezastąpiona w wielu różnych tragicznych zdarzeniach i sytuacjach. To wy podczas powodzi majowej czy czerwcowej działaliście na terenie waszej miejscowości, gminy Brzyska, powiatu jasielskiego ale również na terenie całego województwa podkarpackiego. Chciałbym serdecznie podziękować jednostce OSP Kłodawa, ale również pozostałym jednostkom z terenu gminy Brzyska, które w czasie tej tragicznej powodzi nieśli pomoc mieszkańcom miasta Jasła, powiatu jasielskiego, ale również województwa podkarpackiego. Możemy zawsze na was liczyć. – mówił st. bryg. Wiesław Latoszek.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali uhonorowani: Józef Gajda, Wojciech Hendzel s. Bolesława, Mieczysław Madej s. Władysława, Ryszard Szczepanik s. Stanisława (złotym), Fryderyk Dachowski s. Kazimierza, Krzysztof Gajda s. Bronisława, Andrzej Kopera s. Kazimierza (srebrnym), Bogdan Biernacki s. Mariana, Rafał Gajda s. Józefa, Bartosz Jurkowski s. Jerzego, Jarosław Madej s. Mieczysława, Michał Niezgoda s. Wincentego, Stanisław Rak s. Jerzego (brązowym). Odznaką „Wzorowy Strażak”: Karola Magudę i Pawła Wojtyłę s. Wiesława, odznaką „Za wysługę 40-tu lat”: Jana Madeja, odznaką „Za wysługę 25-ciu lat”: Jerzego Jurkowskiego, zaś odznaką brązową Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Mateusz Hendzla oraz Mateusza Biernackiego.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Z okazji jubileuszu na budynku remizy została odsłonięta tablica „pamięci założycieli, działaczy, druhów w 100 rocznicę powstania OSP 1910-2010. Zarząd OSP Kłodawa 22.08.2010”.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Pamiątkowa tablica. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar (x2)

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Średni samochód pożarniczy na wyposażeniu OSP Kłodawa.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Odnowiona remiza OSP Kłodawa.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE