Informacje

Połączyła ich postać błogosławionego księdza Władysława Findysza (foto)

Biskup rzeszowski Kazimierz Górny oraz arcybiskup Edward Nowak, emerytowany sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (watykański odpowiednik ministerstwa sprawującego pieczę nad procesami kanonizacyjnymi i beatyfikacyjnymi) zostali uhonorowani pierwszymi tytułami Honorowych Obywateli Gminy Nowy Żmigród.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Od lewej: arcybiskup Edward Nowak, biskup rzeszowski Kazimierz Górny
i ksiądz prałat Zygmunt Kudyba.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Miejscowi radni przyznali również tytuł Zasłużonego dla Gminy Nowy Żmigród księdzu prałatowi Zygmuntowi Kudybie, obecnemu dziekanowi Dekanatu Nowy Żmigród. Trójkę kapłanów połączyła postać rodaka żmigrodzkiej ziemi błogosławionego księdza Władysława Findysza, beatyfikowanego 19 czerwca 2005 roku w Warszawie przez papieża Benedykta XVI.

To szczególny dla gminy Nowy Żmigród dzień, w którym po raz pierwszy w historii gminy zostaną uhonorowane osoby, które swoją działalnością i charyzmą budują pozytywny wizerunek naszej gminy. Zostawią po sobie trwałe ślady dla przyszłych pokoleń. Fakt uhonorowania tak znaczących postaci to dla nas niezwykły zaszczyt. – mówił Krzysztof Augustyn, wójt gminy Nowy Żmigród.

Radni gminy Nowy Żmigród, po odczytaniu przez wójta Krzysztofa Augustyna sylwetek nominowanych postaci, jednogłośnie przyjęli w poczet honorowych i zasłużonych obywateli trzech kapłanów.

Bardzo dziękuję wysokiej radzie gminy Nowy Żmigród z panem przewodniczącym i z panem wójtem, za dostrzeżenie biskupa, który tu od osiemnastu lat pracuje. Przyznam, że ten skrawek Diecezji Rzeszowskiej szczególnym darzę sercem. Urokliwy zakątek ze względu na piękno przyrody i życzliwość ludzi przyciąga. – powiedział ze wzruszeniem ksiądz biskup Kazimierz Górny.

Biskup rzeszowski, w uznaniu zasług, został mianowany również honorowym obywatelem miasta Oświęcimia (1995), gminy Lubień (2000) oraz miasta Rzeszowa (2010). Samorząd Nowego Żmigrodu wyróżnił go za znaczący wkład w rozwój, promocję i tworzenie pozytywnego wizerunku gminy, który w sposób trwały przyczynia się do określenia jej pozycji także na przyszłość. Miał ogromny wkład w proces beatyfikacji pierwszego w historii Nowego Żmigrodu błogosławionego – księdza Władysława Findysza. Wielką zasługą Jego Ekscelencji było utworzenie dwóch sanktuariów na terenie gminy: Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Gór w Skalniku oraz Sanktuarium błogosławionego księdza Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Za jego zgodą nadano imiona szkołom: Szkole Podstawowej w Desznicy (księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego), Gimnazjum w Kątach (Jana Pawła II) oraz Zespołowi Szkół w Nowym Żmigrodzie (bł. ks. Władysława Findysza).

Ksiądz biskup zawsze bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w różnych uroczystościach, jakie były organizowane na terenie naszej gminy. Brał udział w poświęceniu Szlaku Papieskiego w Beskidzie Niskim, poświęceniu i nadaniu imion szkołom, poświęcił Krzyż Milenijny oraz Drogę Krzyżową na Górę Grzywacką w Kątach, która stała się jedną z większych atrakcji turystycznych naszej gminy. Utworzył także stację Caritasu w Kątach, która jest jedną z trzech takich stacji na terenie Diecezji Rzeszowskiej. Siostry Szarytki tam pracujące niosą pomoc duchową i materialną wszystkim potrzebującym i chorym, samotnym i starszym mieszkańcom naszej gminy, ale także okolicznych gmin. Jego Ekscelencja przywiązuje także dużą wagę do konserwacji zabytkowych kościołów na terenie naszej gminy, m.in. w Skalniku, Nowym Żmigrodzie, Łężynach i Desznicy. Ponadto ma znaczący wkład w promocję naszej gminy także poza granicami kraju. – argumentuje Krzysztof Augustyn.

Drugi z honorowych obywateli, arcybiskup Edward Nowak, urodził się 21 lutego 1940 roku w Nowym Żmigrodzie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1963 roku z rąk biskupa przemyskiego Franciszka Bardy. Ukończył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Sakrę biskupią otrzymał z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II w 1990 roku. W latach 1990-2007 był sekretarzem watykańskiej Kongregacji do spraw kanonizacyjnych.

Jako uczeń błogosławionego księdza Władysława Findysza, a także z racji urzędu, który sprawował, Jego Ekscelencja znacząco przyczynił się do beatyfikacji błogosławionego księdza Władysława. Arcybiskup Edward Nowak miał także znaczący udział w organizacji samych uroczystości beatyfikacyjnych oraz uroczystości dziękczynnych za beatyfikację, które odbyły się w 2005 roku w Nowym Żmigrodzie. Uroczystość ta oprócz wymiaru religijnego była wielką promocją naszej gminy, a w szczególności Nowego Żmigrodu. Jego Ekscelencja, mimo piastowania tak wysokich urzędów i godności, nigdy nie zerwał związków z Nowym Żmigrodem. Ta znakomita postać jest żywą wizytówką naszej gminy. – powiedział wójt gminy Nowy Żmigród.

Z kolei ksiądz prałat Zygmunt Kudyba został odznaczony tytułem Zasłużonego dla Gminy Nowy Żmigród, za to, że „dał się poznać jako niezwykle serdeczny, pełny dobroci człowiek służący ludziom radą, mądrością i doświadczeniem”.

Docenione powinno być również jego zaangażowanie i osobisty udział w organizacji w Nowym Żmigrodzie uroczystości dziękczynnych za beatyfikację księdza Findysza w 2005 roku. Fakt beatyfikacji oraz powstanie sanktuarium błogosławionego księdza Findysza na zawsze sytuuje Nowy Żmigród wśród miejsc kultu religijnego, a tym samym celów pielgrzymek. – argumentował wójt gminy.

Radni myślą już o kolejnych wyróżnieniach. Została założona pamiątkowa księga, a na liście do przyznania tytułu honorowego i zasłużonego obywatela gminy są kolejne osoby, jak podkreśla przewodniczący Zenon Książkiewicz, tym razem świeckie.

Po uroczystej sesji Rady Gminy Nowy Żmigród została odprawiona msza święta odpustowa w Sanktuarium błogosławionego księdza Władysława Findysza z procesją wokół świątyni.

SERWIS FOTO:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Połączyła ich postać błogosławionego księdza Władysława Findysza (foto)”

 1. Ja uważam, że jest wiele więcej sukcesów wójta gminy.
  Może i ma swoje odchyły chłopisko. Ale też się w stopniu dostatecznym starają jako gospodarze.

  BARDZO Serdecznie gratuluję inicjatywy

 2. No, to wreszcie radni gminy Nowy Zmigród i sam wójt osiągnęli jedyny sukces w tej kadencji!

 3. Wspaniała inicjatywa Wójta i radnych Gminy Nowy Żmigród. Uważam, że Dostojni Honorowi Obywatele w pełni zasłużyli na te tytuły. Jest to zarazem wspaniała promocja
  Gminy Nowy Żmigród na Podkarpaciu.
  Wszyscy, którzy uczestniczyli w tym dniu we Mszy świetej odpustowej doznali zapewne jak ja głębokich przeżyć religijnych.

 4. Warte uwagi i warte zachodu tego typu zgrupowania.

  Godne osoby i zaszczytne dla Nich odznaczenia, Mam nadzieję, że prócz symbolu również pamięć o Żmigrodzie jak i o bł. Findyszu nie zaginie.