Kultura | rozrywka | edukacja

Wolność nie jest oczywistością – dyskusja o książce

30. rocznica powstania Solidarności została uczczona wystawą w MBP w Jaśle. W aurze tej poważnej tematyki odbyła się dyskusja o książce – „Wolność: istota bycia człowiekiem”.

Fot. MBP w Jaśle
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Aby pokazać różne oblicza wolności poproszono pisarzy z całego świata o napisanie opowiadań, które mogłyby stanowić literacki komentarz do artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Powstał bardzo ciekawy zbiór tekstów z różnych kręgów kulturowych, przedstawiający rozmaite, często ironiczne i przewrotne rozumienie artykułów Deklaracji. W dyskusji udział wzięli pisarze, poeci oraz ludzie sztuki zgromadzeni w DKK MBP w Jaśle.

„Ta książka kojarzy mi się z układanką puzzli, które są sumą opowieści i tworzą całość” – powiedziała T. Furmanek-Wnęk rozpoczynając dyskusję.

„Niezwykła, uważam, jest wiara w moc słowa pisanego, mimo, że przy ogromie problemu mogłaby uchodzić za śmieszną a nawet niedorzeczną” – stwierdziła U. Wójcik. „Literatura spełnia określone warunki, mniej jest istotna prawda literacka od konwencji gatunku. Nie należy łączyć literatury z etyką. Trudno powiedzieć, czy artyści mają na celu kształtowanie świadomości etycznej czytelnika” – stwierdziła dr A. Bal. Nieco inne było stanowisko R. Kolanko, która zdecydowanie stwierdziła, że w wielu przypadkach literatura bywa dydaktyczna. O to dlaczego tak wiele się robi, aby wolność zniweczyć i ograniczyć? – pytała I. Becla. Wolność dla Z. Błażej to „wielki zbiorowy obowiązek”. T. Furmanek-Wnęk sądzi, że „Człowiek potrafi znieść wszystko jeśli ma jakąś ideę”. Jej stwierdzenie uzupełniła B. Tora: „Tragizm zawarty w opisanych historiach ludzkich unaocznia czytelnikowi czym jest wolność i jej wymiar w życiu każdego człowieka. (…) My obywatele wolnego i demokratycznego kraju w tym momencie doznajemy współczucia z tymi, którzy tej wolności nie posiadają, którzy w obronie własnych ideałów i przekonań muszą walczyć i niejednokrotnie oddawać życie. To co dla nas jest oczywistością, jak wolność sumienia i wyznania, prawo do pracy, prawo do strajku, urlopu wypoczynkowego (…), dla wielu ludzi na świecie jest marzeniem i celem, do którego zdążają i o który walczą”.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wymieniali własne synonimy wolności.

Klub Powiększania Wyobraźni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i British Council oraz WiMBP w Rzeszowie.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE