Kultura | rozrywka | edukacja

Wspomnień czar. Wystawa z okazji 60-lecia Jasielskiego Domu Kultury

Wystawą prac z archiwum artystycznego Jasielski Dom Kultury inauguruje jubileuszowy 60. rok działalności tej największej w mieście instytucji kultury. Ekspozycję można oglądać w Galerii JDK. Będzie czynna do 10 września br.

Zapowiedź wydarzenia

Wystawionych zostało blisko 30 obrazów z lat 1967 – 1980. Większość z nich powstała w latach sześćdziesiątych XX w. Zostały kupione od Domu Sztuki w Rzeszowie, za przyznaną Domowi Kultury w Jaśle przez ministerstwo kultury nagrodę finansową w ogólnopolskim konkursie, a pochodzą z ogólnopolskiej wystawy „Jesienne konfrontacje”. Są wśród nich dzieła znanych – w większości już nieżyjących – artystów z całej Polski m.in. Jana Wodyńskiego, Janiny Ożóg-Czarnowskiej, Zygmunta Czyża, Stanisława Kuci, Jadwigi Dziędzielewicz, Macieja Bieniasza i Zbigniewa Kurkowskiego.

Eksponowane są także obrazy powstałe podczas zorganizowanego w Jaśle w 1976 roku pleneru malarskiego i wykonane pastelami portrety przekazane przez Alicję Stőger-Zamojską.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE