Informacje

Pożyczki powodziowe dla przedsiębiorców (zaproszenie na spotkanie)

Burmistrz Miasta Jasła w porozumieniu z „Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o. zaprasza przedsiębiorców z terenu miasta Jasła, którzy ponieśli szkody wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010 r., na spotkanie informacyjne dotyczące udzielania pożyczek powodziowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20.09.2010 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Jasielskim Domu Kultury.

Informujemy, iż Spółka „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z Warszawy wygrała konkurs organizowany przez Ministra Gospodarki na wyłonienie funduszu pożyczkowego udzielającego umarzalnej, w całości lub części pożyczki do wysokości 50 tys. zł przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi z 2010 r. na terenie województwa podkarpackiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych powodzią w 2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 992).

Dane teleadresowe funduszu pożyczkowego:

„Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o.
ul. Miedziana 3a lok. 22
00-814 Warszawa
tel. 22 890 98 00, 22 890 98 15
fax. 22 890 98 03
www.poreczeniakredytowe.pl
e-mail: biuro@poreczeniakredytowe.pl

Oddział w Łańcucie
ul. Królowej Elżbiety 1
tel. 17 225 23 28

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące uzyskania pożyczki można znaleźć na stronie www.poreczeniakredytowe.pl.

Załącznik:
Materiał informacyjny na temat pożyczki do 50 tys. zł (.doc)

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE