Informacje

Wreszcie skończy się drogowa gehenna mieszkańców przysiółka „Zagrody” w Kątach

Żeby dojechać do posesji mieszkańców przysiółka „Zagrody” w Kątach (gmina Nowy Żmigród), trzeba było pokonać Wisłokę „w bród”, albo pieszo pokonać prowizoryczną drewnianą kładkę. Ale przy wysokim poziomie rzeki czy zimowym oblodzeniu praktycznie było to niemożliwe. Kłopot na szczęście zniknie już w czerwcu przyszłego roku, bo obydwa brzegi połączy nowa kładka pieszo-jezdna. Jej budowa ruszyła z początkiem września.

Przed II wojną światową na rzece Wisłoce były wybudowane nawet dwa mosty, ale wycofujące się wojska niemieckie wysadziły obydwie budowle i od tej pory komunikacja drogowa z przysiółkiem „Zagrody” praktycznie nie istniała. Żeby przedostać się na drugi brzeg mieszkańcy przejeżdżali przez rzekę „w bród”. Jest też prowizoryczna drewniana kładka, z której mogą korzystać tylko piesi i rowerzyści. Gdy we wsi potrzebna była pomoc to wielokrotnie trudności z dojazdem do „Zagród” miało też Pogotowie Ratunkowe czy Straż Pożarna.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Ruszyła budowa mostu po wielu latach długotrwałych przygotowań. – cieszy się Franciszek Miśkowicz, zastępca wójta gminy Nowy Żmigród. – Nie było wyjścia, ponieważ mieszkańcy w tych warunkach, a jest to ponad stu ludzi, którzy mieszkają w przysiółku „Zagrody”, nie mogą być w XXI wieku odcięci od podstawowego środka komunikacji, który im umożliwia dostęp pozostałej części miejscowości w okresach, gdy jest to niemożliwe. W tym roku prawie ciągle były wysokie stany Wisłoki i praktycznie nie możliwa była komunikacja z tą częścią miejscowości i pozostałą częścią powiatu, ponieważ trzeba było chodzić tylko kładką, która tam istnieje. Natomiast ktoś kto ma samochód zostawiał po tej części i korzystał z niego wtedy, gdy to było możliwe.

Zadanie miało być realizowane przez Powiat Jasielski. – Ponieważ były trudności z przekonaniem władz powiatu do tego, żeby to zadanie przejęły i realizowały, w związku z tym gmina Nowy Żmigród przejęła to zadanie jako zadanie własne i przejęła odcinek drogi powiatowej w ciągu drogi Kąty – Myscowa – Ostreszne. W tej chwili realizuje tą inwestycję jako inwestor zastępczy w imieniu powiatu jasielskiego. – mówi Franciszek Miśkowicz.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Koszt wykonania dokumentacji projektowej inwestycji opiewa na kwotę 110 tysięcy złotych, przy czym 50 tysięcy złotych partycypował Powiat Jasielski. Natomiast cały koszt budowy kładki pieszo-jezdnej wraz z dojazdami po przetargu wyniósł ponad 2,6 miliona złotych.

Mamy podpisane porozumienie z Zarządem Powiatu odnośnie realizacji tej inwestycji w tym roku. Powiat przeznaczył na tą inwestycję 450 tysięcy, gmina 450 tysięcy. Natomiast pozostała część zapłaty nastąpi w czerwcu przyszłego roku, kiedy planowane jest zakończenie inwestycji. – podkreśla Miśkowicz.

W starostwie powiatowym myślą jednak o innej inwestycji, która wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej na tym terenie.

Ta inwestycja ma bardziej charakter lokalny, bo myślę, że ważniejszym zadaniem dla sieci dróg powiatowych to będzie budowa drogi powiatowej łączącej Kąty z Myscową, według koncepcji i planów opracowanych przez inwestora zapory. Wydaje się, że z wielu względów należałoby jak najszybciej zabiegać o realizację tej inwestycji dlatego, że posadowienie drogi powiatowej według nowych planów na poziomicy około 370 metrów n.p.m., czyli powyżej planowanego zbiornika, pozwoliłoby mieszkańcom Myscowej na przeniesienie swoich siedlisk czy budowanie nowych siedlisku już przy nowej drodze i zakończyłoby okres takiej niepewności. Wiadomo, że powyżej tej poziomicy woda nie wyleje czy nie będzie teren zabierany. Niezależnie od tego, kiedy zostanie zrealizowana inwestycja, mieszkańcy Myscowej uzyskaliby taką stabilizację. Mieliby pewność, że ich dzieci mogą się budować i myśleć o przyszłości. – powiedział Adam Pawluś, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Nie wyklucza jednak, że wsparcia finansowego budowy kładki. Uzależnia to jednak od decyzji Rady Powiatu Jasielskiego. – Inwestycja jest niezbędna, ponieważ w tej chwili jest tylko przejazd w brud przez rzekę Wisłokę. Przy wysokich stanach, przy oblodzeniu przejazd jest niemożliwy. Mieszka tam kilka rodzin, które praktycznie są odcięte od świata. Można dotrzeć do tej miejscowości tylko poprzez kładkę. – dodaje Pawluś.

Wizualizacja obiektu
Wizualizacja obiektu

Wizualizacja obiektu
Wizualizacja obiektu

Projekt kładki wykonała pracownia Inżynierska Projekt-Serwis s.c.Marian Krężel, a wykonawcą tego dzieła jest Mota – Engil Central Europe S.A. z Krakowa. Na terenie Małopolski i Śląska tego typu obiektów powstało już ponad dwadzieścia.

Jest to konstrukcja już sprawdzona. Pozwala na wybudowanie połączenia bez podpory w rzece. – mówi Franciszek Miśkowicz.

Jest to ważne z tego punktu, że w pobliżu ma być zlokalizowany zbiornik wodny Kąty – Myscowa. – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wpisał tą inwestycję tak w te plany, że gdyby doszło do budowy tego zbiornika on będzie służył do celów transportu lekkiego na etapie budowy. Gdyby doszło, ponieważ jak wiadomo, ten zbiornik to też jest taka inwestycja, która ma dobre i złe okresy. W tej chwili jest to okres „martwy”, ale to wynika z wielu przyczyn. – zaznacza Miśkowicz.

Nowa kładka będzie miała długość 47 metrów, nie licząc dojazdów po obu stronach rzeki. Zakończenie inwestycji planuje się na czerwiec przyszłego roku.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar (x3)

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wreszcie skończy się drogowa gehenna mieszkańców przysiółka „Zagrody” w Kątach”

  1. Starania w tym zakresie robił Radny Rady Powiatu Jan Piątek, a dzięki dobrej pozycji Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego inwestycja ta uzyskała poparcie w Radzie Powiatu.