Kultura | rozrywka | edukacja

Kobiecość wielowymiarowa – spotkanie z Moniką Rakusą

21 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie z Moniką Rakusą w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Monika Rakusa zadebiutowała powieścią „39,9”, kolejno napisała „Baśnie dla Antosia” oraz „Żonę Adama”.

Fot. MBP w Jaśle
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

„Pisarstwo rodzi się z tego, że człowiek jest w kryzysie” – powiedziała na spotkaniu Monika Rakusa. Pisarka swoją twórczością włącza się w dyskurs z kulturowymi stereotypami. Krytykuje mit szczęścia, jako wymóg współczesnego świata. Kult wiecznej młodości – „kultura nie wybacza procesu starzenia, zwłaszcza kobietom” oraz patriarchat, który jak sądzi doskwiera głównie mężczyznom, zmuszając ich do przyjęcia nowych ról.

Człowiek doświadcza w życiu wielu wykluczeń. Łączy się to z doświadczeniem holocaustu. Mówiła o odwróceniu ról dla rodzin poholocaustowych, w których dziecko zmuszone jest do przyjęcia roli dorosłego. Pisarka bierze udział w projekcie realizowanym przez Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Muzeum szuka indywidualnych świadków zagłady ludności żydowskiej.

W jej książkach piętrzą się wątki toksycznych związków rodzinnych. Zapytana o pozytywne funkcje rodzicielskie i wychowawcze stwierdziła: „Aby wychować człowieka szczęśliwego, samemu trzeba być szczęśliwym”.

Jako mistrzów literackich jednym tchem wymienia: M. Kunderę, D. Lessing, A. Oza, J.M. Coetzee. W literaturze polskiej ceni kanon literacki, głównie Sienkiewicza i Prusa.

Podkreśla rolę baśni we własnym życiu, u siebie jako pisarki i czytelniczki. Niezwykle ceni baśnie Andersena, zwłaszcza „Dziewczynkę z zapałkami”. Swoim czytelnikom poleca zaś „Mały pokój z książkami” E. Farjeon.

Klub Powiększania Wyobraźni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i British Council oraz WiMBP w Rzeszowie.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE