Informacje

Są pieniądze na zakup nowego aparatu RTG dla szpitala

Blisko 1,2 miliona złotych trafi do jasielskiego szpitala na modernizację jednego z budynków oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Środki pochodzą z budżetu powiatu jasielskiego.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Te pieniądze zostały po przetargach, ponieważ powiat skierował blisko trzy miliony złotych w formie dotacji do szpitala powiatowego na zadanie „Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczne – Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Po przetargach powstały oszczędności i te oszczędności rada skierowała na przebudowę budynku „D” i na zakup sprzętu. – wyjaśnia Adam Pawluś, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle, a zarazem przewodniczący Rady Społecznej szpitala.

W budynku „D” jasielskiego szpitala znajdują się oddziały: Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki; Otolaryngologiczny; Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Modernizacja będzie polegała na dostosowaniu obiektu do wymagań przepisów przeciwpożarowych.

Będzie podzielony na strefy przeciwpożarowe, zostanie wydzielona klatka schodowa i zakupione lampy oświetlenia ewakuacyjnego. Szpital w ten sposób będzie bezpieczny od strony przeciwpożarowej. Po postępowaniach przetargowych zakładamy, że zostanie to zakończone w grudniu tego roku. – mówi Beata Trzop, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Około siedemset tysięcy złotych będzie kosztował zakup uniwersalnego aparatu RTG do zdjęć kostno-płucnych i prześwietleń dla potrzeb funkcjonującego w szpitalu Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Dwieście tysięcy złotych na ten cel przeznaczyła Rada Miasta Jasła. Pozostałe środki w kwocie 500 tysięcy złotych będą pochodzić z budżetu powiatu jasielskiego. – podkreśla Beata Trzop.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wyposażenie Oddziałów Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE