Kultura | rozrywka | edukacja

Więcej nowości w jasielskiej bibliotece

W 2010 roku jasielska biblioteka uczestniczy w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Program ten umożliwia bibliotekom na uzupełnienie swoich księgozbiorów o większą liczbę nowości wydawniczych.

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Na realizację tego zadania Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle otrzymała dodatkowe środki finansowe w kwocie 15 000 zł. Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na zakup pozycji z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz książki naukowe i popularnonaukowe.

Zakupione książki będą sukcesywnie przekazywane do wszystkich działów i filii jasielskiej biblioteki.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE