Informacje

Gmina Jasło ma czterech nowych honorowych obywateli

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Jasło, zorganizowanej z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego, w poczet Honorowych Obywateli Gminy Jasło przyjęto: proboszcza parafii w Szebniach księdza Wacława Rybkę, wicemarszałka województwa podkarpackiego Bogdana Rzońcę, generała dywizji Fryderyka Czekaja oraz prezesa Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Edwarda Gieruta. Symbolem wyróżnienia są stosowne uchwały oraz pamiątkowe medale wybite na tą okoliczność.

Samorząd gminny postanowił uhonorować osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju naszej społeczności lokalnej, nadając im tytuł honorowego obywatela gminy Jasło. Tytuł jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o uznanym autorytecie, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię oraz rozwój i przyszłe znaczenie naszej gminy. Z wielką radością szczycić się będziemy i szczycimy się przynależnością honorowych obywateli gminy do naszej społeczności lokalnej. – powiedział Wojciech Piękoś, przewodniczący Rady Gminy Jasło.

Do tej pory honorowymi obywatelstwami gminy zostali odznaczeni: Łucja Madej z Trzcinicy, ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, proboszcz parafii w Trzcinicy ksiądz Stanisław Bałucki, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jan Gancarski oraz pośmiertnie senator Stanisław Zając, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Dzisiaj do zaszczytnego grona dołączyli: ksiądz Wacław Rybka, Bogdan Rzońca, Fryderyk Czekaj oraz Edward Gierut. Sylwetki poszczególnych osób przedstawił radnym i zaproszonym gościom gospodarz gminy Stanisław Pankiewicz.

Ksiądz Wacław Rybka – proboszcz parafii w Szebniach; mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI prałatem papieskim; wicedziekan Dekanatu Jasło-Wschód; od 2001 roku kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jasło; w latach 1995 – 2004 zaangażowany w budowę nowego kościoła parafialnego w Szebniach; wykazujący się troską o otoczenie i wnętrze kościoła parafialnego oraz budowę nowych obiektów parafialnych; jako katecheta, a później proboszcz dał się poznać jako dobry organizator życia parafialnego.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Zaangażowanie społeczne księdza proboszcza jest widoczne nie tylko w Szebniach, ale również w innych miejscowościach naszej gminy. Ksiądz proboszcz Wacław Rybka jest osobą, której leży na sercu dobro społeczności lokalnej. Wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju miejscowości na terenie naszej gminy. – powiedział Stanisław Pankiewicz.

Generał dywizji Fryderyk Czekaj (ur. 8 czerwca 1949 roku w Wojcieszowie) – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Uczestniczył w misjach ONZ, w których był m.in. szefem sztabu oraz dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w siłach pokojowych ONZ w Syrii. W 1998 roku prezydent RP mianował go na stopień generała brygady. W roku 2005 został wyznaczony na szefa logistyki Wojsk Lądowych w Warszawie. W kwietniu 2006 roku wyznaczony na stanowisko dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Obecnie jest przeniesiony do rezerwy.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Przez okres całej swojej służby utożsamia się z miejscem pochodzenia matki, wspierając każdą inicjatywę mieszkańców Warzyc i naszej gminy. Za pośrednictwem pana generała w szybkim czasie uzyskaliśmy zgodę na połączenie kanalizacji sanitarnej Warzyc do miejscowej oczyszczalni ścieków w Jaśle. Zawsze był i jest życzliwy dla naszej gminy. Służy swoim doświadczeniem i wiedzą w rozwiązywaniu problemów naszej gminy. Powiem od siebie, gmina może być dumna mając takiego człowieka w gronie honorowych obywateli. – podkreślał Stanisław Pankiewicz.

Bogdan Rzońca (ur. 1 lutego 1961 roku w Zarzeczu) – polityk, samorządowiec, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Pracował jako nauczyciel, a następnie był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle. W latach 1997 – 1998 pełnił funkcję wojewody krośnieńskiego. W latach 1998 do 2002 sprawował mandat radnego Sejmiku Podkarpackiego, będąc jednocześnie pierwszym marszałkiem województwa podkarpackiego. W roku 2006 ponownie został wybrany do Sejmiku Województwa z listy Prawa i Sprawiedliwości. Był inicjatorem powstania i pierwszym przewodniczącym Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Był inicjatorem wniesienia wniosku, za pośrednictwem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, do Funduszu PHARE budowy kanalizacji w mieście Jaśle, gminie Jasło i gminie Dębowiec. Wniosek ten uzyskał wsparcie finansowe na poziomie 75 procent, co dla naszej gminy stanowiło dotację w kwocie 5 milionów złotych. Gdyby nie stanowcze decyzje marszałka województwa podkarpackiego pierwszej kadencji, nie zbudowano by nowej drogi wojewódzkiej przebiegającej przez gminę Jasło i łączącej powiat jasielski z Rzeszowem. Dzięki wsparciu pana Bogdana Rzońcy gmina otrzymała korzystny kredyt w wysokości 10 milionów złotych na wkład własny na budowę kanalizacji z Funduszu Spójności. Odsetki kredytu wspierane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 50 procent. W obecnej kadencji, za jego wstawiennictwem, nasza gmina uzyskała szereg dotacji z funduszów, co widać jak rozwija się nasza gmina i nasze miejscowości. Jego osoba zasługuje na uznanie i wyróżnienie tytułem honorowego obywatela Gminy Jasło. – przedstawił sylwetkę Stanisław Pankiewicz.

Edward Gierut (ur. 25 sierpnia 1955 roku w Osobnicy) – prezes zarządu, dyrektor generalny JAFAR S.A. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prezes Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Odznaczony złotą honorową odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, złotą odznaką Polskiego Zrzeszenia Wynalazców i Racjonalizatorów, Złotym Krzyżem Zasługi oraz brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Od szeregu lat jest przyjacielem naszej gminy. Aktywnie uczestniczy w rozwoju kulturalnym naszej gminy. Chcę podkreślić, że był pierwszą osobą, która w sposób jednoznaczny zadeklarowała wsparcie finansowe w organizacji I Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Karpat, fundując pierwszą nagrodę pieniężną i do tej pory jest jej fundatorem. Bardzo zależy mu na rozwoju naszej gminy, co podkreśla na forach i spotkaniach z przedsiębiorcami, promując tym samym naszą gminę. Dba i stara się o rozwój naszej gminy, a szczególnie rodzinnej miejscowości Osobnica, finansując wiele przedsięwzięć w szkołach, Ochotniczej Straży Pożarnej. Ostatnio był fundatorem sztandaru dla jednostki OSP Osobnica, jak również parafii Osobnica. Jego działalność na rzecz podtrzymywania tradycji i kultury w gminie Jasło zasługuje na tytuł honorowego obywatela Gminy Jasło. – mówił o wyróżnionym Stanisław Pankiewicz.

Rada Gminy w Jaśle jednogłośnie przyjęła uchwały nadające tytuły Honorowych Obywateli Gminy Jasło dla wyżej wymienionych osób.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Uroczysta sesja Rady Gminy Jasło, podczas której wręczono tytuły, była połączona z konferencją poświęconą „20-leciu samorządu terytorialnego w Polsce”. Z referatami wystąpili: były wiceminister rozwoju regionalnego, a obecnie senator RP Władysław Ortyl (Prawo i Sprawiedliwość) oraz wójt gminy Stanisław Pankiewicz. Spotkanie miało miejsce w Zajeździe Pod Skałą w Krajowicach koło Jasła i oprócz gospodarzy gminy wraz z radnymi, zgromadziło lokalnych samorządowców, dyrektorów placówek podległych gminie, pracowników Urzędu Gminy w Jaśle oraz przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie gminy.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Gmina Jasło ma czterech nowych honorowych obywateli”

  1. Od kiedy wybudowanie budynku kościoła i plebanii jest jakimś wybitnym osiągnięciem ( dla gminy, a WYDAWAĆ SIĘ MOGŁO, że wynika to z obowiązków proboszcza czyli administratora majątku kościoła(jakże( wielu proboszczy wybudowało kościoły lub wyremontowało – zrobili o wiele więcej i nic) . N awiasem mówiąc Kościół to my!!!! JAKIEŻ TO WYBITNE OSIĄGNIĘCIE OBJĘCIE FUNKCJI KAPELANA OSP ? Cóż za kuriozalne stwierdzenie „Zależy mu na bezpieczeństwie ochotników strażaków, wyrażając troskę o zapewnienie warunków wyposażenia strażaków i sprzętowym jednostek”. W jakiż to sposób ten ksiądz oprócz wyrażenia troski wpłynął na wyposażenie strażaków oraz na wyposażenie w sprzęt oraz zwiększył bezpieczeństwo ? JAKŻE KRÓTKOWZROCZNE TENDENCYJNE I PŁYTKIE JEST UZASADNIENIE O CZYM ŚWIADCZY DOBITNIE FAKT DO JAKIEGO STANU KRYTYCZNEGO DOPROWADZIŁ TENŻE KSIĄDZ ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ I JEGO OTOCZENIE W SZEBNIACH
    ( WYBITE SZYBY W KOŚCIELE PODLEGAJACE SYSTEMATYCZNEJ DEWASTACJI ELEMENTY DREWNIANE, POCHYLAJĄCE SIĘ OGRODZENIE , ODPADAJĄCY TYNK ZE STAREJ DZWONNICY itd,BRAK JAKICHKOLWIEK NAWET DROBNYCH PRAC W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI TEGO JEDNEGO Z NIELICZNYCH ZABYTKÓW NA TERENIE JASIELSZCZYZNY) – TYM POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ KONSERWATOR ZABYTKÓW A BYĆ MOŻE PROKURATURA! Każdy znający osobiście tego księdza nie mówiąc już o parafianach wie, że nie jest on człowiekiem skromnym z brakiem pychy czyli takim jakim powinien być nie tylko kapłan ale rónież człowiek zgodnie z nauką Pana Naszego Jezusa Chrystusa.To wszystkojest typowym elementem kampanii wyborczej . Równie dobrze możnaby nadać taki tytuł wójtowi za to,że nie jest milicjantem i nie służy już poprzedniemu systemowi a od pewnego czasu jest byłym milicjantem !!!!!! A pan generał jaki miał wpływ na podjęcie decyzji o włączeniu kanalizacji z Warzyc do oczyszczalni ścieków w Jaśle-Stan wojenny minął więc nie decyduje wojsko a MPGK Jasło jako właściciel oczyszczalni winien był podjąć sam decyzję ewentualnie wymagało to akceptacji Burmistrza Jasła- O CO TU CHODZI? Czyżby Prezes MPGK robił jakieś trudności i musiało interweniować wojsko? Uzasadnienie niektórych pozostałych podane powyżej jest niestety bardzo mierne, enigmatyczne i można odność wrażenie, że jest to w STYLU MINIONEJ EPOKI w celu prowadzenia kampanii wyborczej ( przy poparciu kościoła, wojska itd)aby osiągnąć ciepłe stoleczków po wyborach w przyszłej kadencji . Może się mylę ale oceniam to co widzę i wiem napewno a nie na zasadzie jakichś korzyści czy plotek . Cytuję: Uroczystość odbyła się z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego 6 października br. w Zajeździe „Pod Skałą”- CZY GMINA JEST AŻ TAK BOGATA I NIE MOGŁO SIĘ TO ODBYĆ NP. W KOŚCIELE W SZEBNIACH LUB W TRZCINICY W KARPACKIEJ TROII ALBO W INNYM OBIEKCIE TANIEJ ?Oczywiście pieniądze podatników wydaje się bardzo szybko i świętować 20 lecie samorządu można praktycznie na okrągło. SZKODA GADAĆ