Kultura | rozrywka | edukacja

Droga od Cerkwi na cmentarz – spotkanie Klubu „Michalina”

9 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”, które upłynęło w atmosferze listopadowej powagi.

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Hafciarka z Sądkowej T. Macek, zaprezentowała własnoręcznie wykonane kartki. Zgromadzeni poeci czytali teksty przygotowane na okoliczność Święta Zmarłych. Tematyka wierszy dotyczyła śmierci oraz odczuć patriotycznych. M. Bielamowicz przeczytała smoleńską balladę. W podobnej tematyce zabrzmiał tekst T. Mroczki.

W poetyckiej formie J. Trznadel zarzuca brzozie, że rośnie zbyt wysoko i nie pochyla swych gałęzi przed lecącym samolotem. J. Goleń chwali niezwykłą aurę Święta Zmarłych. B. Rodak zwraca uwagę na czarne punkty na drodze, które są widomym znakiem przestrogi przed niebezpieczną jazdą. K. Pilch odnosi się do śmierci na obcej ziemi:

„Jesteś smutna ty śmierci Montanie.
Kłaniasz się górom i wielkim równinom.
Czerwień maków z krwi polskiej wyrasta.
Na tej ziemi pod Monte Cassino”.

M. Tomasik w wierszu „Wizyta” stawia ciąg pytań retorycznych:
„I znowu przyszła
Co ją tak ciągnie do wsi naszej?
Może dostała taki rozkaz?
Biała Pani (…)”.

Poetka nie daje bezpośredniej odpowiedzi. Jednak łzy, smutek, tęsknota, które zostają po wizycie Białej Pani mówią, że przedmiotem rozważań poetki jest śmierć. A. Bal na zakończenie oficjalnej części spotkania zaprezentowała łemkowski wiersz J. Zwolińskiego „Dwa cmentarze” z tomiku ”Znaki czasu”:

„Dwa cmentarze dla pokoleń – przyszedł – odszedł człowiek,
Jak krótka jest droga od Cerkwi na cmentarz”.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE