Otrzymaliśmy: Kandydaci na burmistrza miasta chcą debaty z Marią Kurowską

Kandydaci ubiegający się o stanowisko burmistrza miasta Jasła zgłoszeni przez komitet wyborczy Platformy Obywatelskiej oraz komitety wyborcze Wyborców: Jaślanie, Nasze Jasło, Forum Jasielskie i Przymierze Samorządowe Podkarpacia serdecznie zapraszają panią burmistrz do udziału we wspólnej debacie studyjnej i co najmniej jednej publicznej na temat przyszłości naszego miasta.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Urząd Miasta Jasła. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Proponujemy, aby debata studyjna odbyła się do dnia 11 listopada 2010 r. i była obsługiwana przez dwie telewizje kablowe. Debata lub debaty publiczne winny się odbyć w terminie do 19 listopada br. Debaty publiczne winny być zorganizowane i przeprowadzone w Sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 1. Liczymy, że również pani burmistrz jest żywotnie zainteresowana przedstawieniem swojego programu, wymianą poglądów pomiędzy kandydatami i przede wszystkim spotkaniem z wyborcami. Szczegóły debat zostaną omówione przez pełnomocników wyborczych.

Oczekujemy pani decyzji do dnia 9 listopada br.

Podpisali:
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Komitet Wyborczy Wyborców „Jaślanie”
Komitet Wyborczy Wyborców „Nasze Jasło”
Komitet Wyborczy Wyborców „Przymierze Samorządowe Podkarpacia”
Komitet Wyborczy Wyborców „Forum Jasielskie”

SŁOWA KLUCZOWE