Informacje

Tablice na przystankach ułatwią podróż

Rozpoczął się kolejny etap modernizacji Zakładu Komunikacji Samochodowej w Jaśle. ZMKS zamontuje w pięciu miejscach Jasła elektroniczne tablice informujące pasażerów o odjazdach autobusów.

W trakcie montażu jest system informowania pasażerów na który składa się 5 tablic informacyjnych, które będę zamontowane w centrum miasta Jasła na głównych przystankach. Tablice pojawią się na ulicy: Kazimierza Wielkiego, Czackiego, Mickiewicza oraz Jana Pawła II.

Elektroniczna Informacja Pasażerska – bo tak nazywa się system, obejmuje także komputery pokładowe zamontowane w nowych autobusach. Dzięki nawigacji satelitarnej, czyli popularnemu GPS-owi, który śledzi na bieżąco gdzie znajduje się autobus, a następnie przesyła tę informację na elektroniczną tablicę, podróżni będą informowani o czasie przyjazdu autobusu na przystanek. Na tablicach wyświetlane będą także numery linii obsługujących dany przystanek oraz uwzględniane będą ewentualne opóźnienia, powstałe na skutek korków. Głównym zadaniem systemu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej. Uruchomienie nowych tablic będzie możliwe dopiero, gdy nowe autobusy trafią na skład ZMKS. Stanie się to najprawdopodobniej w listopadzie i będzie to końcowy etap modernizacji.

Tablice na przystankach, to część dużego projektu pn. „Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle”, realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 5,5 mln zł.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE