Informacje

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2011 rok

Przyjęty został budżet Powiatu Jasielskiego na 2011 r. Rada Powiatu przyjęła budżet jednogłośnie – 22 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Budżet przyjęto na III Sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2010 r.

Omawiając projekt uchwały budżetowej na 2011 r. Starosta Jasielski Adam Kmiecik przedstawił, że planowane dochody budżetu wyniosą 97 525 660 złotych, a planowane wydatki 108 169 504 złotych, w tym 20 045 758 złotych stanowić będą wydatki inwestycyjne. Deficyt budżetowy w wysokości 10 643 844 złotych pokryty zostanie kredytem bankowym.

Za rozwiązaniami zawartymi w uchwale budżetowej jednogłośnie opowiedziały się wszystkie komisje Rady Powiatu. Podobnie radni zrzeszeni w klubach radnych funkcjonujących w Radzie Powiatu opowiedzieli się za przyjęciem budżetu powiatu na 2011 r. w formie zaprezentowanej przez Zarząd Powiatu.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Rada Powiatu przyjęła budżet na 2011 rok”