Sport | rekreacja | turystyka

XIII Walentynkowy Bieg Uliczny w Jaśle (zapowiedź)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle zaprasza na XIII Walentynkowy Bieg Uliczny Jasło 2011. Bieg rozegrany zostanie w dniu 13 lutego (niedziela) ulicami Sikorskiego, Szopena, Szkolną i Krasińskiego. Start i meta usytuowane będą przy bramie wjazdowej Ośrodka na ulicy Sikorskiego. Zapraszamy do startu miłośników biegania. Dla najlepszych organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN BIEGU

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

I. Organizatorzy:
– Urząd Miasta w Jaśle
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle

II. Termin i miejsce imprezy:
Bieg odbędzie się w dniu 13 lutego 2011 roku (niedziela),
przed biegi – godz. 11.00,
bieg główny – godz. 13.00.
Start: ulica Sikorskiego (przy bramie wjazdowej MOSiR Jasło)

III. Trasa
Bieg rozegrany zostanie na dystansie 6 km w Jaśle ulicami: Sikorskiego, Szopena, Szkolna, Krasińskiego. Nawierzchnia asfaltowa.

IV. Kategorie wiekowe:

1. Kategoria kobiet:
a) Kategoria generalna
b) Kategorie wiekowe
– 16-30 lat,
– 30 lat i więcej

2. Kategoria mężczyzn
a) Kategoria generalna
b) Kategorie wiekowe
– 16-19 lat
– 20-29 lat
– 30-39 lat
– 40-49 lat
– 50-59 lat
– 60 lat i starsi

3. Kategorie młodzieżowe.
Przed biegiem głównym będą przeprowadzone biegi młodzieżowe w następujących kategoriach i dystansach.
I – 750 metrów – dziewczęta 2000/2001, chłopcy 2000/2001;
II – 750 metrów – dziewczęta 1998/1999, chłopcy 1998/1999;
III – 750 metrów – dziewczęta 1996/1997, 1500 metrów chłopcy 1996/1997;
IV – 1500 metrów – dziewczęta 1992/1995, chłopcy 1992/1995;
Minimalna ilość zawodników w grupie nie mniejsza niż sześć.

V. Nagrody
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 4:
I miejsce: puchar, medal, dyplom, nagroda pieniężna lub rzeczowa w wysokości zależnej od ilości pozyskanych środków
II miejsce: puchar, medal, dyplom, nagroda pieniężna lub rzeczowa w wysokości zależnej od ilości pozyskanych środków
III miejsce: puchar, medal, dyplom, nagroda pieniężna lub rzeczowa w wysokości zależnej od ilości pozyskanych środków
IV miejsce: puchar, medal, dyplom, nagroda pieniężna lub rzeczowa w wysokości zależnej od ilości pozyskanych środków

W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe:
I miejsce (około 70 złotych)
II miejsce (około 50 złotych)
II miejsce (około 30 złotych)

UWAGA: w kategoriach wiekowych nie będą brani pod uwagę zawodnicy nagrodzeni
w klasyfikacji generalnej.

W grupach młodzieżowych :
I miejsce (około 30 złotych)
II miejsce (około 20 złotych)
III miejsce (około 10 złotych)

VI. Zgłoszenia:
Prosimy o przysłanie zgłoszeń na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle ul. Sikorskiego 15 , 38 – 200 Jasło. Weryfikacja i zgłoszenia do biegu będą przyjmowane również w dniu zawodów od godz. 9.00 – 10.30 w hali sportowej MOSiR Jasło.

VII. Finansowanie:
Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Koszty przejazdu, ubezpieczenia itp. pokrywają zawodnicy. Opłata startowa wynosi: dorośli – 15 złotych.

VIII. Postanowienia końcowe:
Organizator zabezpiecza szatnię dla zawodników.
Organizator przewiduje bezpłatny posiłek po biegu dla zawodników.
Bieg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZLA.
Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.

(MOSiR w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE