Informacje

Zmiana kont bankowych Urzędu Miasta Jasła

Od 20 stycznia br. obsługę bankową budżetu Miasta Jasła oraz Urzędu Miasta Jasła prowadzi Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Podkarpacki Bank Spółdzielczy przedstawił najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym w grudniu ubiegłego roku przetargu na prowadzenie obsługi bankowej.

Fot. UMJ
Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki i szef
jasielskiego oddziału PBS Łucjan Wota.
Fot. Urząd Miasta Jasła

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obsługę bankową jednostki samorządu terytorialnego, w tym wypadku Urzędu Miasta Jasła i budżetu Miasta Jasła, wykonuje, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, bank wybrany w drodze przetargu. – Systematycznie monitorując sytuację na lokalnym rynku bankowym podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu przetargu, by w ten sposób pozyskać najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie obsługi bankowej – tłumaczy Jacek Borkowski, skarbnik miasta Jasła. – Na ogłoszony przetarg oferty zgłosiło trzy banki. Najkorzystniejszą złożył Podkarpacki Bank Spółdzielczy, który przez cztery lata prowadzić będzie obsługę bankową – mówi skarbnik miasta Jacek Borkowski.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy obecnie prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego poprzez sieć ponad 80 placówek bankowych. PBS to bank uniwersalny z nowoczesną technologią informatyczną m.in. szeroką ofertą usług bankowości elektronicznej. Należy do czołówki polskich banków spółdzielczych, zarówno ze względu na rozmiary działalności, dynamikę rozwoju, różnorodność oferowanych produktów oraz wysoką jakość usług. Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest laureatem wielu prestiżowych nagród.

W Jaśle Podkarpacki Bank Spółdzielczy posiada oddział przy ul. Kościuszki 38 oraz punkt obsługi kasowej ul. Lwowska 22 (teren Szpitala Specjalistycznego w Jaśle).

Podajemy nazwy i numery ważniejszych kont bankowych dla Miasta Jasła w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, na które należy dokonywać wpłat:

23 8642 1171 2017 7105 7625 0002 – DZIERŻAWY, SPRZEDAŻ GRUNTÓW I INNE DOCHODY URZĘDU MIASTA

93 8642 1171 2017 7105 7625 0003 – OPŁATA SKARBOWA

66 8642 1171 2017 7105 7625 0004 – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE

39 8642 1171 2017 7105 7625 0005 – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE

12 8642 1171 2017 7105 7625 0006 – PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OS. PRAWNE

82 8642 1171 2017 7105 7625 0007 – PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OS. FIZYCZNE

55 8642 1171 2017 7105 7625 0008 – PODATEK ROLNY

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE