Informacje

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Chorego stały się słowa pochodzące z listu św. Piotra „Krwią Jego zostaliście uzdrowieni” (1P 2, 24).

W tym dniu we wszystkich parafiach sprawowane są Msze Święte w intencji osób chorych i cierpiących, a kapłani udzielają Sakramentu Namaszczenia Chorych. Dzień Chorego jest także okazją do wyrażenia naszego uznania wszystkim pracującym w służbie zdrowia, którzy z wielkim oddaniem i kompetencją troszczą się o pacjentów i niejednokrotnie borykają się z wieloma problemami służby zdrowia.

Papież Benedykt XVI w orędziu jakie skierował do wspólnoty chrześcijańskiej na Światowy Dzień Chorego podkreśla, że „Jeżeli każdy człowiek jest naszym bratem, to zwłaszcza słaby, cierpiący i potrzebujący opieki musi znaleźć się w centrum naszej uwagi, aby nikt nie czuł się zapomniany lub odrzucony. Rzeczywiście „miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim” (Encyklika Spe salvi, 38).

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest od 1993r. Ustanowił go Jan Paweł II w 11. rocznicę zamachu na swoje życie i 75. Rocznice Objawień Fatimskich. W liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego Ojciec Święty napisał: „Ma on być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości”.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE