Informacje

Honorowy Obywatel Miasta Jasła odznaczony

Ksiądz dr Stanisław Marczak został odznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Ksiądz Stanisław Marczak. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

15 lutego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki wręczyła 129 odznaczeń państwowych, przyznanych postanowieniem Prezydenta RP. Krzyże Zasługi, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Medale otrzymali mieszkańcy regionu, którzy wyróżnili się działalnością na rzecz lokalnej społeczności, przemian demokratycznych w kraju, propagowaniem tradycji historycznych, kultywowaniem i promowaniem regionalnej kultury. Uhonorowane zostały również osoby, które angażowały się w niesieniu pomocy podczas akcji ratowniczych w ubiegłorocznej powodzi.

Ks. dr Stanisław Marczak urodził się w Jaśliskach. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości. Liceum ogólnokształcące ukończył w Rymanowie w 1955 r., po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1961 r. z rąk ks. bpa Franciszka Bardy. W latach 1961 – 1965 odbył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Później pełnił kolejno funkcje wikariusza i katechety w Zręcinie, Sanoku i Jarosławiu. W 1972 r., po uzyskaniu urlopu od władz kościelnych, kontynuował studia na KUL-u, które ukończył obroną pracy doktorskiej 25 czerwca 1975 r. W 1974 r. został mianowany katechetą szkół średnich w parafii św. Stanisława w Jaśle. Funkcję tę pełnił przez 20 lat najpierw w punktach katechetycznych, a od roku 1990 w budynku Liceum Ogólnokształcącego.

Jako gorliwy i w pełni oddany służbie Bożej kapłan, cieszył się w parafii wielkim autorytetem. Popularność zyskał sobie szczególnie jako obrońca godności człowieka, jego prawa do pełnej wolności i sprawiedliwości. Nie tylko walczył o prawa ludzi wierzących, ale i prawa narodu, który przez lata był pozbawiony swej podmiotowości. W swoich homiliach śmiało wytykał zło, ludzkie upokorzenia i krzywdy. W latach 1979 – 1989 wygłosił około 70 homilii, szczególnie z okazji uroczystości patriotycznych. Były one zawsze przepojone troską o dobro narodu, sprawiedliwość i godność człowieka. Od czasu powstania NSZZ „Solidarność” ściśle związał się z tym ruchem społecznym. Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce zainicjował comiesięczne odprawianie w kościele św. Stanisława mszy św. w intencji Ojczyzny. Ze strony władz komunistycznych spotykał się z szykanami (przez lata nie mógł wyjechać za granicę z powodu odmowy paszportu przez władze PRL) i pomówieniami, o czym świadczą artykuły, które ukazywały się w prasie partyjnej.

W stanie wojennym 13 stycznia 1982 r. był przesłuchiwany w KW MO w Krośnie i straszony wyrzuceniem przez okno z 10 piętra. W 1991 r. został odznaczony godnością kapelana honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II.

Dekretem ordynariusza diecezji rzeszowskiej z 1994 r., ks. dr Stanisław Marczak otrzymał nominację na wykładowcę teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie oraz etyki na uczelniach Rzeszowa.

Ks. Stanisław Marczak otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1999 r.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE