Kultura | rozrywka | edukacja

Literackich spacerów po Jasielszczyźnie ciąg dalszy

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza do obejrzenia wystawy z cyklu Literackie spacery po Jasielszczyźnie: Tu są moje ślady. To druga wystawa z tego cyklu. Przybliżamy sylwetki twórców literatury pięknej, którzy zostawili swój twórczy ślad na jasielskiej ziemi.

Zapowiedź wydarzenia

W lipcu 2010 r. prezentowaliśmy sylwetki osób, które tu mieszkają i tworzą. Tym razem prezentujemy twórców, którzy czasowo przebywali na jasielskiej ziemi i czerpali z niej inspirację. Spróbujemy poszukać poetyckich tropów naszej „małej ojczyzny”, która ma odzwierciedlenie w ich dorobku twórczym.

Wystawa „Tu są moje ślady” stanowi kolejny fragment literackiej mapy regionu. Zamieszczono na niej twórczość pisarzy i poetów, którzy z różnych powodów odwiedzili bądź mieszkali czasowo w naszym regionie lub tu się urodzili, ale obecnie mieszkają poza granicami powiatu jasielskiego. Wybrani twórcy uprawiają rozmaite gatunki literackie, w których poruszają prawdy uniwersalne związane z ojczyzną, emigracją, tęsknotą. Poszukują Boga i wiary, a także sensu własnej poezji.

Ich utwory bywają też lingwistyczną ekwilibrystyką, jak w przypadku R. Króla. Nostalgia i wzruszenie za „starą ojczyzną” przebija w tekstach J. Kopcia i T. Kilarskiego. Boskie tropy można rozpoznać w poezji Z. Czuchry, D. Ryll czy A. Zająca. Umiłowanie przyrody i konteksty filozoficzne w prostym przekazie występują u M. Berkowicza, S. Dłuskiego i G. Kociuby. Ukryta tęsknota za przeszłością da się zauważyć w tekstach M. Kantor. Warto zwrócić uwagę na debiuty A. Bal, A. Dziedzic, I. Pawlik i M. Pięty.

Ranga dokonań niektórych poetów ma wymiar ogólnopolski. Ich teksty publikowane są w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich takich jak: „Fraza”, „Nowa Okolica Poetów”, „Topos”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle gromadzi artykuły z czasopism i wycinki z prasy regionalnej dotyczące Jasielszczyzny. W bazach danych biblioteki dostępna jest Bibliografia Regionalna, uzupełniana na bieżąco, w której można znaleźć opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism, dotyczących powiatu jasielskiego. Utworzona również została Kartoteka Pisarzy i Poetów Regionu Jasielskiego.

Wyrażamy nadzieję, że wystawa dostarczy estetycznych wzruszeń a teksty na niej zamieszczone wywołają nostalgię i zadumę.

Wystawę można obejrzeć w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, od 28.01-11.03 2011 r.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE