Informacje

Powołano nową Radę Społeczną szpitala

Od 1 marca Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będzie miała nowy, jedenastoosobowy skład. Odpowiednią uchwałę podjęli dzisiaj radni powiatu jasielskiego.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Szpital Specjalistyczny w Jaśle.
© Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Rada Społeczna szpitala zajmuje się opiniowaniem działalności, uchwalaniem statutu, przygotowywaniem zmian w statucie, opiniowaniem planów finansowych, zatwierdzaniem planów finansowych i oczywiście opiniuje działalność szpitala na terenie powiatu. Spotkania odbywają się co najmniej raz na kwartał. – wyjaśnia Zbigniew Betlej, dyrektor placówki.

Na czele nowej rady będzie stał – jako osoba wyznaczona przez starostę jasielskiego – wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz. Do gremium weszli również: Krzysztof Topolski (przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego), Tadeusz Górczyk, Henryk Motkowicz, Jan Urban (wytypowani przez Zarząd Powiatu), Jolanta Brągiel (przedstawiciel Komisji Społecznej Rady Powiatu), Grzegorz Pers, Dorota Woźniak, Stanisław Mlicki (rekomendowani przez Radę Powiatu), Krzysztof Augustyn (przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego) oraz Jan Czubik (przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle).

Za pracę w tej radzie nikt nie pobiera środków. – podkreśla Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Myślę, że obecnie nowo wybrana rada również przyczyni się do tego, żeby rozwiązywać problemy, które w szpitalu istnieją. Myślę, że ta współpraca będzie dobra. – dodaje Zbigniew Betlej.

Czteroletnia kadencja poprzedniej Rady Społecznej, której pracom przewodniczył Adam Pawluś, upływa z dniem 28 lutego br.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE