Informacje

„Młodzież zapobiega pożarom”: eliminacje miejskie zakończone

10 marca w Jasielskim Domu Kultury odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych będą reprezentować szkoły na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Fot. Urząd Miasta Jasła
Fot. URZĄD MIASTA JASŁA

Turniej składał się z części pisemnej i ustnej, a wiedza uczestników była oceniana przez komisję, w skład której wchodzili: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle starszy brygadier Wiesław Latoszek i młodszy brygadier Ireneusz Zagórski.

Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: szkoły podstawowe
1. Aleksandra Makowska – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle.
2. Jakub Hańba – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle.
3. Wiktor Woźny – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle.

Kategoria: szkoły gimnazjalne
1. Przemysław Stanula – Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle.
2. Jakub Wróbel – Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.
3. Karol Śliwa – Gimnazjum Nr 4 w Jaśle.

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
1. Adrian Michalski – I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.
2. Sebastian Michalski – I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.
3. Patryk Banaś – II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.

Organizowany od kilku lat turniej przyczynia się do popularyzowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych z pożarnictwem. Podczas turnieju zainteresowani uczniowie nie tylko zgłębiają wiedzę pożarniczą, ale także zapoznają się z zagadnieniami związanymi z ochroną ludności, ekologią czy ratownictwem. Turniej przyczynia się do wzrostu zainteresowania dzieci i młodzieży społeczną działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, a także umożliwia rozwój osobom zainteresowanym sprawami pożarnictwa. Niejednokrotnie młodzi ludzie rozpoczynają swoje kariery w jednostkach straży pożarnej właśnie poprzez udział w konkursach i turniejach poświęconych zagadnieniom pożarnictwa. W ten sposób rozbudzają w sobie zainteresowania i często odkrywają swoje „życiowe powołania”.

Organizatorem turnieju był Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaśle wraz z Burmistrzem Miasta Jasła Andrzejem Czerneckim. Nagrody i statuetki, ufundowane przez Burmistrza Miasta Jasła, FABRYKĘ ARMATUR JAFAR S.A. oraz Trans-Wiert Spółka z o.o., zostały wręczone przez Andrzeja Kachlika, zastępcę burmistrza Jasła i st. bryg. Wiesława Latoszka, komendanta Powiatowego PSP w Jaśle. Koordynatorami turnieju tak jak w poprzednich latach byli: Marek Myśliwiec, komendant Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Jaśle oraz Marcin Gustek, sekretarz Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE