Informacje

Pieniądze dla organizacji pozarządowych

8 marca w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się kolejne spotkanie dotyczące zasad przyznawania dotacji. Tym razem omówiono sposoby pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe z miasta Jasła. Zaproszenia na udział w spotkaniu zostały skierowane do czterdziestu siedmiu podmiotów.

Fot. Urząd Miasta Jasła
Fot. URZĄD MIASTA JASŁA

Zasady przyznawania dotacji reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która daje możliwość pozyskiwania środków publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Ustawa ta daje organizacjom pożytku publicznego, a także podmiotom, które określone są w ustawie, czyli związkom wyznaniowym, parafiom, jednostkom samorządu terytorialnego, mającą osobowość prawną, pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań określonych w ustawie.

Miasto chce wspierać działalność organizacji, nie tylko poprzez przeznaczone w budżecie miasta na ten cel środki, ale również poprzez wsparcie administracyjne w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. – Chcemy państwa poinformować o wszystkich możliwościach, jakie ma miasto, aby wspierać działalność stowarzyszeń. Z jednej strony będziemy przekazywali Państwu, jakie w danej chwili są dostępne źródła, z drugiej zaś będziemy starali się pomóc przejść przez tę nieraz trudną ścieżkę pozyskiwania funduszy – mówił Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM w Jaśle, którzy w formie prezentacji przedstawili informacje o źródłach i możliwościach pozyskania środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich. Z kolei Robert Radwan, wiceprezes zarządu Podkarpackiej Agencji Konsultingowo–Doradczej, przedstawił dobre praktyki w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE