Informacje

Obchody Narodowego Dnia Życia w Jaśle potrwają dłużej

Na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym w Jaśle, w sobotę 26 marca br. odbyła się uroczysta inauguracja jasielskich obchodów Narodowego Dnia Życia. Z tej okazji w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza, w Jaśle została wygłoszona prelekcja „Pamiętaj, dajesz przykład”, zwracająca uwagę na szczególną odpowiedzialność wychowawczą rodziców. Obchody tego święta w Jaśle oficjalnie otworzyła Elżbieta Bernal Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła.

Fot. UMJ
Marta Kielar z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. © Fot. URZĄD MIASTA

Myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ogromne znaczenie ma wspólne spędzanie czasu dzieci i rodziców. To codzienne sytuacje dają nam okazję do tego, aby kształtować więzi poprzez wspólne wykonywanie czynności, planowanie, rozmowy, komunikowanie się wzajemne. Bardzo istotne jest dawanie przykładu przez rodziców i jednoznaczne precyzowanie wymagań wobec dzieci, a również świadczenie o tym własną postawą i własnym zachowaniem. Z drugiej strony bardzo niekorzystne jest doprowadzenie do rozdźwięku między tym, czego wymagamy od dziecka w słowie, a tym co dajemy mu jako przykład – mówiła Marta Kielar, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle, która wygłosiła prelekcję podczas inauguracji.

Fot. UMJ
Jolanta Krokowska, inspektor ds. społecznych UMJ. © Fot. URZĄD MIASTA

Narodowy Dzień życia w Jaśle, obchodzony jest po raz drugi. Tegoroczne obchody, obchodzone są pod hasłem „Pamiętaj, dajesz przykład”. – To hasło skierowane jest do rodziców. Chodzi o to, aby uzmysłowić rodzicom, że dla swoich dzieci są mistrzami i wzorcami. Inauguracja Narodowego Dnia Życia jest dzisiaj, ale obchody w naszym mieście będą trwały cały rok. W imieniu burmistrza miasta Jasła serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich zaplanowanych w tym roku akcjach w ramach Narodowego Dnia Życia – mówi Jolanta Krokowska, inspektor ds. społecznych w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Roczne obchody Narodowego Dnia Życia w Jaśle zostały sfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obejmują następujące akcje i programy.

Program roczny obchodów:

kwiecień, maj 2011 r. – prelekcje dla rodziców nt. „Pamiętaj, dajesz przykład” – szkoły i przedszkola;

czerwiec 2011 r. – zawody sportowe „ rodzice – dzieci” – szkoły i przedszkola;

18 czerwiec 2011 r. – Piknik rodzinny w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – Ogródek Jordanowski w Jaśle przy ul. Jana Pawła;

październik 2011 r. – opracowanie programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Duża Rodzina 3 +”;

bieżąca realizacja przez MOPS w Jaśle programów prorodzinnych: „Razem możemy więcej”, „Nie jesteśmy sami”, „Pamiętaj, dajesz przykład”;

bieżąca realizacja przez UM w Jaśle, MOPS, MKRPA, Straż Miejską, szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe programu „System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w mieście Jaśle”.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE