Informacje

Programy aktywności lokalnej w jasielskim MOPS-ie

28 i 29 marca odbyły się spotkania inauguracyjne Programów Aktywności Lokalnej „Nie jesteśmy sami” i „Razem możemy więcej”, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w bieżącym roku.

Konferencja MOPS

Fot. © ARCHIWUM MOPS W JAŚLE

Programy „Nie jesteśmy sami” i „Razem możemy więcej” stanowią integralną część projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” realizowanego przez jasielski MOPS. Projekt ten przewiduje oprócz programów aktywności lokalnej realizację 52 kontraktów socjalnych, w ramach których uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału m.in. w specjalistycznych kursach i szkoleniach, poradnictwie i wsparciu grupowym, spotkaniach z doradcą zawodowym.

Program „Nie jesteśmy sami” zakłada objęcie wsparciem 30 rodziców samotnie wychowujących dzieci z terenu miasta Jasła. Uczestnicy programu będą mieli możliwość m.in. skorzystania ze specjalistycznego wsparcia asystenta rodziny, uczestnictwa w grupie wsparcia, w kursie aktywnego poszukiwania pracy oraz wyjazdu na obóz motywacyjno – wzmacniający.

Celem programu „Razem możemy więcej” jest wsparcie 20 rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać m.in. z grupowego poradnictwa specjalistycznego, warsztatów z zakresu kompetencji rodzicielskich i komunikacji rodzic-dziecko oraz radzenia sobie ze stresem, udziału w grupie wsparcia, warsztatów z zakresu decoupage z podstawami języka angielskiego.

Projekt „Czas na aktywność w mieście Jaśle” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1

Bliższych informacji dotyczących w/w programów oraz samego projektu „Czas na aktywność w mieście Jaśle” można uzyskać w biurze projektu przy ul. Śniadeckich 15 w Jaśle w godz. 8.00-15.00 do poniedziałku do piątku, telefonicznie pod nr tel. 13 446 20 06.

(UMJ)

Czytaj również:
[28.03.2011] – MOPS kontynuuje projekt „Czas na aktywność w mieście Jaśle”

SŁOWA KLUCZOWE