Kultura | rozrywka | edukacja

Zbigniew Dranka odznaczony przez Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego

Zbigniew Dranka, radny Rady Powiatu Jasielskiego, uhonorowany za wybitne zasługi dla rozwoju wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży. W sobotę otrzymał Odznakę Honorową przyznaną przez zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego. Do tej pory wyróżnionych tym odznaczeniem zostało łącznie dziesięć osób z całej Polski.

Odznaczenie dla Zbigniewa Dranki. Fot. ARCHIWUM

Na zdjęciu: Odznaka Honorowa Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego.
© Fot. ARCHIWUM ZBIGNIEWA DRANKI

Uroczystość wręczenia dla Jaślanina najwyższego odznaczenia Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego miała miejsce podczas jubileuszowego zjazdu działaczy z okazji dziesięciolecia działalności organizacji, który odbywał się w dniach 25-26 marca na zamku w Oporowie (województwo łódzkie). Zbigniew Dranka, jako ówczesny dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, był jednym ze współzałożycieli stowarzyszenia i od samego początku powierzono mu w nim rolę wiceprzewodniczącego.

Z pedagogicznymi zagadnieniami głoszonymi przez Profesora Kamińskiego zetknąłem się podczas studiów i rychło wdrożyłem je w swej praktyce wychowawczej. – mówi Zbigniew Dranka. – Doświadczenia te dane mi było skonfrontować z uczniem i współpracownikiem profesora – Tadeuszem Pudełko podczas wspólnie prowadzonej kolonii organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dodatkowo miałem zaszczyt współdziałać, przez wiele lat, z innym wybitnym uczniem druha Kamińskiego, inicjatorem założenia stowarzyszenia, długoletnim dyrektorem Centrum Młodzieży w Krakowie – dr Antonim Weyssenhoffem. Miałem też wielki honor prowadzić te obrady PSWP w krakowskim magistracie, podczas których nasze Stowarzyszenie otrzymało imię profesora Aleksandra Kamińskiego, a podniosłą ceremonię uświetniła obecność córki zacnego pedagoga Ewy Rzetelskiej-Feleszko.

Wyróżnionemu Jaślaninowi składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy wytrwałości w kolejnych podejmowanych wyzwaniach dążących do rozwoju edukacyjnego najmłodszych obywateli naszego miasta i regionu.

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego z siedzibą w Krakowie to organizacja skupiająca obecnie 51 placówek (w tym Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle) oraz 70 członków indywidualnych z całego kraju. PSWP jest członkiem EAICY – Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego (afiliowanym przy Radzie Europy) oraz CEMEA – Centrum Kształcenia Metodami Aktywnymi. W swoich statutowych celach ma za zadanie propagowanie działalności placówek edukacji pozaszkolnej, szczególnie tych, dla których organem założycielskim są samorządy. Prowadzi też stronę internetową: www.pwsp.edu.pl, na której dostępne są szczegółowe informacje na temat bieżących spraw związanych z organizacją.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE