Informacje

Dziesięciolecie działalności JKMiRD w publikacji książkowej

Ukazała się monografia Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Publikacja wydana w nakładzie tysiąca egzemplarzy zawiera chronologicznie opisane społeczne dokonania działaczy organizacji w latach 1997-2007. Autorami opracowania są Józef i Sebastian Biernaccy.

Józef Biernacki. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Na zdjęciu: autor monografii Klubu Józef Biernacki.
© Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W publikacji zawarto: zarys historii Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, ogólną charakterystykę działalności Polskiego Związku Motorowego z naciskiem na bezpieczeństwo ruchu drogowego, wykaz organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Polski Związek Motorowy, informację o współpracy Klubu ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle oraz działalność organizacyjną i statutową Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego na przestrzeni dziesięciu lat (wydarzenia i imprezy sportowe organizowane lub współorganizowane przez Klub oraz odznaczenia i wyróżnienia działaczy).

„Opracowując monografię korzystaliśmy z materiałów źródłowych gromadzonych osobiście przez okres 10 lat, które obecnie znajdują się w zasobach archiwalnych Klubu. Korzystaliśmy z kroniki Klubowej, dokumentacji z imprez organizowanych przez Klub, a także imprez, w których uczestniczyli działacze JKMiRD. Początkiem naszych rozważań w opracowaniu monografii jest data 12 kwietnia 1997 roku, kiedy to nastąpiło powołanie do życia Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Ponadto przedstawiliśmy krótką historię Polskiego Związku Motorowego i Ratownictwa Drogowego, gdyż sprzyjał on w szczególny sposób utworzeniu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. W opracowaniu monografii zastosowaliśmy układ chronologiczny, bowiem uznaliśmy, że będzie on najlepszym sposobem na przedstawienie historii Klubu i jego 10-letniej działalności. Tak zastosowany układ pozwolił przedstawić czytelnikowi bardzo przejrzyście i obrazowo całą jego, wprawdzie krótką, ale bogatą w wydarzenia historię” – czytamy we wstępie do publikacji.

Uzupełnieniem monografii dyplomy i podziękowania nadane Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego oraz wykaz wszystkich aktów prawnych dotyczących organizacji. W książce wykorzystano fotografie ukazujące społeczną działalność członków organizacji autorstwa: Aleksandra Borkowskiego, Jacka Borkowskiego, Józefa Biernackiego oraz pochodzących z wycinków prasowych. Korekty tekstu dokonali: Iwona Hawliczek oraz Zbigniew Szczerba.

Sponsorzy wydawnictwa: Polski Związek Motorowy, Grupa LOTOS S.A., Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna Oddział w Solinie, Poszukiwania Nafty i Gazu sp. z o.o. Jasło, Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Jarosławiu, Trafunek Bis sp. z o.o., ARGUS Jasło, Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle, Sieć Jasielskich Sklepów MPM, Urząd Gminy w Dębowcu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie, Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. Jasło, Fabryka Armatur JAFAR S.A., Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz i CO Jan Krzyżak, Firma ELEKT Czesław Fiałkiewicz, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, TRANS-WIERT sp. z o.o. Jasło, Zakład Produkcyjno-Usługowy ALIMA Jasło, Zakład Poligraficzny Flexodruk Jasło oraz Portal regionalny terazJaslo.pl.

Książkę w cenie 20 złotych można nabyć w siedzibie JKMiRD przy ulicy Piotra Skargi 86/9. Szczegóły: pod numerami telefonów: (13) 446 47 47, 602 581 659 lub poczta elektroniczna jozef@jkmird.pl.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE