Kultura | rozrywka | edukacja

Zmieńmy świat. Europejski Rok Wolontariatu

W Europie jest 100 milionów wolontariuszy, co oznacza, że co piąty Europejczyk angażuje się w dobrowolną i bezpłatną pracę na rzecz innych. By uświadomić znaczenie dotychczasowych działań związanych z wolontariatem oraz zachęcić nas wszystkich do większego zaangażowania, rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu. Miejska Biblioteka Publiczna włączając się w obchody tego roku organizuje cykl imprez poświęconych wolontariatowi i w dniach 16 marca – 5 maja zaprasza na wystawę „Zmieńmy świat. Europejski Rok Wolontariatu”.

Zapowiedź wydarzenia

Wolontariat może przybierać różne formy – pomocy w świetlicy szkolnej, domu dziecka, czy hospicjum, działań na rzecz mniejszości, ochrony środowiska czy ratowania dóbr kultury. Jedną z możliwości jest Wolontariat Europejski (EVS – European Voluntary Service) – akcja europejskiego programu „Młodzież w działaniu”, kierowana do wszystkich młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat, a także do organizacji i instytucji, które chcą gościć lub wysyłać wolontariuszy. EVS to sieć współpracy nawiązywana po to, aby uczyć się od siebie nawzajem przez wymianę doświadczeń i razem zrobić coś pożytecznego na rzecz społeczności lokalnej.

Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle podpowiada wszystkim młodym ludziom zainteresowanym tą formą wolontariatu, na czym polega EVS, jakie niesie za sobą korzyści, oraz jak zostać wolontariuszem. Prezentuje organizacje zajmujące się wolontariatem i strony internetowe, gdzie można znaleźć potrzebne informacje. Jest także przydatna dla organizacji i instytucji, które chciałyby nawiązać współpracę z wolontariuszami z całego świata. O tym, że warto się angażować, świadczą prezentowane na wystawie wspomnienia uczestników wolontariatu i ich roześmiane twarze na fotografiach.

By zostać wolontariuszem nie trzeba jednak nigdzie wyjeżdżać. Wystawa w MBP w Jaśle prezentuje także tych, którzy dostrzegają potrzeby naszej społeczności lokalnej i wprowadzają w działanie ideę wolontariatu w naszym najbliższym otoczeniu. Są to wolontariusze między innymi Szlachetnej Paczki, Noworocznego Daru, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niemal każdej szkole i parafii działają zespoły Caritas, dobry przykład dają kluby wolontariatu działające w Gimnazjum nr 2 w Jaśle i Zespole Szkół nr 2 w Jaśle. To z pewnością tylko początek długiej listy ludzi dobrej woli, wskazówka dla tych, którzy chcą się zaangażować w pracę na rzecz innych. Wolontariat przynosi korzyści całemu społeczeństwu i buduje więzi między jego członkami.

Wolontariusz oddaje swoją bezpłatną pracę, ale otrzymuje wiele korzyści: satysfakcję, poczucie sensu, uznanie ze strony innych, nowe znajomości i umiejętności. Nie ma zatem wątpliwości co do tego, że warto.
Informacje dotyczące Wolontariatu Europejskiego prezentowane na wystawie pochodzą ze strony internetowej programu „Młodzież w działaniu” (www.mlodziez.org.pl) oraz z publikacji na temat wolontariatu przygotowanych przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” w Warszawie.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE