Informacje

30-lecie Związku Wojska Polskiego w Jaśle

Adam Kmiecik, Starosta Jasielski wziął udział w lokalnych uroczystościach z okazji 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jubileusz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Fot. archiwum Starostwa

Fot. © STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE

Cieszę się, że jest taki związek, który zrzesza emerytowanych żołnierzy, który ich reprezentuje i który nie zwraca uwagi na to, kto służył i gdzie. Zawsze ten czas przemian społeczno-gospodarczych stawia ludzi w bardzo trudnej sytuacji. W jeden dzień służy się w jednym systemie, a w następny już w innym. Dziękuję wam za to, że służycie przede wszystkim ojczyźnie, narodowi i ludziom, a nie władzy. Ta wasza służba zasługuje na wszelkie uznanie – gratulował Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego powstał 30 lat temu po to, by bronić interesów społecznych i socjalnych żołnierzy zawodowych, zwolnionych z czynnej służby wojskowej.

Jasielskie Koło Nr 2, które zostało powołane do życia pod koniec marca 1981 roku zrzesza obecnie 24 członków, spośród których najstarszy ma 92 lata. To emeryci, renciści wojskowi, wdowy i wdowcy oraz żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową, aktywnie uczestniczący w miejskich uroczystościach patriotycznych. – Bierzemy czynny udział w działalności i życiu społecznym naszego miasta, m.in. przy składaniu wieńców z okazji świąt państwowych i wojskowych, bierzemy czynny udział również przy asyście honorowej poległych kolegów – mówi ppłk Stanisław Karaś, prezes Jasielskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W trakcie uroczystości, które odbyły się 15 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle wręczono także medale i dyplomy najbardziej zasłużonym.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE