Informacje

Bogdan Rzońca: konieczne inwestycje przeciwpowodziowe w Jaśle

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca (Prawo i Sprawiedliwość) złożył w poniedziałek (18.04) na ręce przewodniczącej Sejmiku Teresy Kubas-Hul interpelację w sprawie konieczności inwestycji w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej na rzekach przepływających przez miasto Jasło i powiat jasielski.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Bogdan Rzońca, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wystąpienie radnego ma na celu uzyskanie informacji od Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczących stanu przygotowania projektowego zadań z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej oraz określenia przewidywanych środków finansowych na najbliższe miesiące i lata.

Zdaniem Bogdana Rzońcy ubiegłoroczna katastrofalna powódź, jaka dotknęła nasz region, wykazała niezadowalające braki w infrastrukturze przeciwpowodziowej, skąd zachodzi konieczność kontynuowania wcześniej rozpoczętych działań zabezpieczających Jasło i okolice przed kolejnymi wylewami rzek.

W uzasadnieniu do interpelacji napisał m.in., że „w wyniku katastrofalnej powodzi z 2006 roku, która dotknęła Jasło Rząd J. Kaczyńskiego, na wniosek śp. Posła S. Zająca, dzięki zabezpieczonym środkom doprowadził do budowy pierwszej części obwałowań zrealizowanych już w 2006 roku i w grudniu  2008 roku. Z powodu braku środków prace nad kontynuacją zadań wynikających z koncepcji zabezpieczenia przed powodzią Jasła uległy spowolnieniu. Taki stan rzeczy utrzymuje się do chwili obecnej. Pomimo licznych deklaracji obecnej koalicji rządowej PO-PSL  nie został do dziś uchwalony przez Sejm ››Program  ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej  Wisły‹‹ – który miał gwarantować sfinansowanie  kolejnych  przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. na Podkarpaciu.”

Radny wylicza, że na kontynuację inwestycji potrzeba w tej chwili około 50 milionów złotych. Jako pilne zadania wymienia: wybudowanie blisko 400-metrowego prawobrzeżnego odcinka obwałowania rzeki Ropy w Jaśle, budowę kanału ulgi na rzece Wisłoce w okolicach mostu przy ulicy Mickiewicza, budowę ponad czterokilometrowego prawobrzeżnego obwałowania rzeki Wisłoki na osiedlu Niegłowice oraz wybudowanie czterokilometrowego lewostronnego odcinka wału przeciwpowodziowego rzeki Ropy, który chroniłby dwie miejscowości położone wzdłuż biegu rzeki: Trzcinicę i Przysieki.

Interpelacja trafiła również do wiadomości: przewodniczącej Rady Miejskiej Jasła Elżbiety Bernal, przewodniczącego Rady Gminy w Jaśle Józefa Dziedzica, radnego Rady Powiatu w Jaśle Tadeusza Gorgosza, radnych Rady Miejskiej Jasła: Henryka Raka i Marii Jagielskiej oraz sołtysów wsi: Przysieki i Trzcinica.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Bogdan Rzońca: konieczne inwestycje przeciwpowodziowe w Jaśle”

  1. Ministrowie przyjeżdzają do Jasła, majatek wyjeżdza, co by niepowiedzieć gdy Rzońca byl w Rzeszowie szły inwestycje, teraz idą obiady i hece

  2. Rzońca się obudził, znaczy nadchodzą wybory. Czekam na wybudzenie z letargu Zającowej i innych . Później znowu cisza przez kolejne cztery lata /bez względu na efekt, a raczej brak efektów/, chyba, ze znowu będzie TRACH.