Kultura | rozrywka | edukacja

Nagraj audiobooka i zdobądź cenne nagrody!

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, w ramach realizowanego projektu „Literacki Park” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłosiła konkurs pod hasłem „Słowo dźwiękiem pisane” na opracowanie audiobooka. Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie placówki do 23 maja br.

Zapowiedź wydarzenia

Zgodnie z założeniami organizatorów, konkurs ma na celu promocję literatury pięknej. Poprzez nagranie na nośniku elektronicznym jednego, dłuższego fragmentu książki lub wiersza, uczestnicy zapoznają się bliżej z tekstem literackim oraz ze sztuką interpretacji tekstu literackiego. Adresowany jest do młodzieży i zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 10-15 lat oraz 16-19 lat.

Tematem konkursu jest nagranie dowolnie wybranego fragmentu książki lub wiersza współczesnego polskiego autora na nośniku elektronicznym umożliwiającym odsłuchanie go w komputerze w programach do odtwarzania dźwięków (Real Player, Winamp, Windows Media Player). Nagranie fragmentów książki jest indywidualne. Grupowe nagrania nie będą dopuszczone do oceny. Dozwolone jest natomiast korzystanie z różnych efektów dźwiękowych urozmaicających nagranie. Długość całego nagrania nie powinna przekraczać pięciu minut.

Powołane przez organizatora Jury przy ocenie prac będzie się kierowało następującymi kryteriami: interpretacją utworu, ciekawym, indywidualnym charakterem nagrania, kulturą mowy, wyrazem artystycznym oraz doborem tekstu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane do 23 maja włącznie. Nośnik elektroniczny z zapisanym audiobookiem wraz z czytelnie wypełnionym formularzem należy przesłać na adres pocztowy: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło z dopiskiem „Konkurs na Audiobook” lub na adres email: mbp@mbp.jaslo.pl.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 1 czerwca. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci sprzętu multimedialnego oraz wydawnictw książkowych. Natomiast nagrodzone audiobooki w formie elektronicznej zostaną umieszczone m.in. na stronie internetowej biblioteki (www.mbp.jaslo.pl) oraz portalu regionalnego terazJaslo.pl, który objął patronatem medialnym realizowany przez placówkę projekt „Literacki Park”.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Pobierz:
KARTA ZGŁOSZENIOWA (plik w formacie .pdf)

SŁOWA KLUCZOWE