Kultura | rozrywka | edukacja

Promowali nasz region na międzynarodowych targach w Kielcach

W dniach 15-17.04.2011 r. Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja uczestniczyło w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGRORTAVEL, które odbyły się w Kielcach.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © archiwum LGD NOWA GALICJA

Swoją ofertę wypoczynku na wsi zaprezentowało 141 wystawców, w tym 16 polskich regionów, kilkadziesiąt LGD, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, właściciele gospodarstw agroturystycznych między innymi laureat nagrody Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” – Sądecki Bartnik, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także wystawcy z Węgier, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © archiwum LGD NOWA GALICJA

Dla 20 000 zwiedzających targi oferowały karczmy regionalne, gdzie można było skosztować rarytasów poszczególnych regionów, jarmark rękodzielnictwa z pełną ofertą sztuki ludowej i scenę kultury, na której prezentowały się zespoły ludowe, w tym węgierski zespół folklorystyczny.

Podczas III Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL zostały przeprowadzone 3 konkursy dla wystawców. LGD Nowa Galicja w konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej, zajęła II miejsce z pakietem „Karpacka Troja, wino i konie”.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © archiwum LGD NOWA GALICJA

Odwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się z oferta turystyczną obszaru LGD Nowa Galicja, który obejmuje 5 gmin powiatu jasielskiego – Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski, Tarnowiec a także zapoznać się z pracami lokalnych twórców.

Targom AGROTRAVEL towarzyszyło wiele imprez:
– międzynarodowa konferencja „Wiejski produkt turystyczny – doświadczenia i wyzwania”;
– warsztaty dla młodzieży „Świętokrzyski produkt turystyczny – największe atrakcje na sprzedaż”;
– giełda współpracy dla LGD;
– kino produktów turystyki wiejskiej;
– wystawa multimedialna przygotowana z okazji 20-lecia agroturystyki w naszym kraju;
– spotkanie ekspertów „Od diagnostyki terytorialnej po kształcenie w zakresie turystyki wiejskiej”.

Więcej na http://agro.travel/pl/ i www.nowagalicja.itl.pl.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © archiwum LGD NOWA GALICJA

(LGD „Nowa Galicja”)

SŁOWA KLUCZOWE